Folkemøte Hamnøya

torsdag 22. august 2019, 12.30 - 14.00

Informasjon

Tema samfunnsplan

Oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel for Vevelstad kommune.

Kommuneplanen, som består av en arealdel og en samfunnsdel, er det overordnede langsiktige styringsdokumentet for en kommune. Vevelstad kommune skal nå utarbeide samfunnsdelen til kommuneplanen. Samfunnsdelen fastlegger langsiktige linjer for kommunens politikk og utvikling. Det langsiktige perspektivet skal bygge opp under en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, for samfunnet og for kommende generasjoner på en slik måte at utviklinga imøtekommer dagens behov uten å ødelegge for framtidige generasjoner.

Vevelstad kommunestyre har i møte den 08.05.2019 vedtatt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. Rådmannen har satt ned et eget arbeidsutvalg.

Planprosessen gjennomføres fram til vedtak av plan, og så godt som mulig i tråd med vedtatt framdriftsplan.

Vedtatt planprogram redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning.

Planprogrammet kan leses her (PDF, 2 MB)

 

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Bjørnar Aarstrand på e-post bjornar.aarstrand@vevelstad.kommune.no eller pr telefon 75038000.

 

Sted

Hesstun Ungdomshus
Hamnøyveien 41,  8976 Vevelstad

E-post : hul@hesstun.no

Nettside: http://hesstun.no

Kontakt

Vevelstad kommune
 

Bjørnar Aarstrand

Tlf.: 75038061

E-post : bjornar.aarstrand@vevelstad.kommune.no

Legg til hendelsen i din kalender