Administrasjon

 
 
 
Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og har ansvaret for å lede og koordinere kommunens samlede administrative virksomhet.

Rådmannen har rett til å møte og tale i alle politiske utvalg, unntatt kontrollutvalget. Rådmannen har ansvar for at kommunens virksomhet drives innenfor de rammer som kommunestyret bestemmer.

Rådmannen skal sørge for at alle saker som legges frem til politisk behandling er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Til å hjelpe seg har rådmannen foruten lederene for fagavdelingene, en kontormedarbeider  og en personal - og næringskonsulent.

Ønsker du en samtale med rådmannen så kontakt  sentralbordet og gjør en avtale. Fortell gjerne hva saken dreier seg om slik at eventuelle forberedelser kan gjøres.
Sist oppdatert den 18.sep.2015


Tips en venn Skriv ut