Fra mandag 22. juni vil det åpnes for normale åpningstider på treningssenteret.

Tilbudet vil bli evaluert på nytt igjen fredag 3. juli.

SMITTEVERN VED BESØK PÅ VEVELSTAD SYKEHJEM

Noen lurer på om måser som har slått seg til på taket kan jages og reir kan fjernes, mens andre lurer på reglene for sanking av egg.

Stasjonen er nå åpen onsdager i lik uke, fra 14 - 19. 

Vevelstad formannskap har i dag 15. april opphevet de lokale karantenebestemmelsene.

Vevelstad kommunestyre vedtok den 2. april 2020, ny lokal forskrift om utvidede karanteneregler i Vevelstad kommune.

Når du blir permittert, må du snarest registrere deg som arbeidssøker på nav.no

Dette gjør du ved å logge deg inn på Ditt nav på nav.no med Bank-ID.

Så kan du søke om dagpenger.

Som tiltak for å hindre spredning av coronaviruset har Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland valgt å stanse all ordinær tannbehandling fra 13. Mars til 15. April 2020

 

For å sikre fortsatt god beredskap innen helse og omsorg i kommunen ber vi nå alle med helsefaglig bakgrunn, og som har annen erfaring innenfor helsetjenesten, eller kan hjelpe og bidra på annet vis kontakte konstituert helse- og omsorgsleder Agnethe Aarstrand.

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen i Vevelstad kommune mandag 16.03.20 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd: