Informasjon fra Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland

Vi ønsker å feire 17. mai i år også,
men på grunn av Korona blir det en annerledes feiring.

Vi ønsker forslag til hvordan årets 17. mai kan være.

Vevelstad formannskap har i dag 15. april opphevet de lokale karantenebestemmelsene.

Vevelstad kommunestyre vedtok den 2. april 2020, ny lokal forskrift om utvidede karanteneregler i Vevelstad kommune.

Når du blir permittert, må du snarest registrere deg som arbeidssøker på nav.no

Dette gjør du ved å logge deg inn på Ditt nav på nav.no med Bank-ID.

Så kan du søke om dagpenger.

Som tiltak for å hindre spredning av coronaviruset har Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland valgt å stanse all ordinær tannbehandling fra 13. Mars til 15. April 2020

 

For å sikre fortsatt god beredskap innen helse og omsorg i kommunen ber vi nå alle med helsefaglig bakgrunn, og som har annen erfaring innenfor helsetjenesten, eller kan hjelpe og bidra på annet vis kontakte konstituert helse- og omsorgsleder Agnethe Aarstrand.

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen i Vevelstad kommune mandag 16.03.20 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:

 

For å hindre smittespredning av koronaviruset stenger NAV Brønnøy/Vevelstad mottaket for besøkende fra fredag 13. mars.