Det har de siste ukene vært økt oppmerksomhet omkring et nytt Coronavirus, først påvist i Wuhan i Kina, som gir influensa og lungesymptomer som i noen tilfeller kan bli alvorlige/dødelige.

Vevelstad kommune ber om at det tas kontakt med kommunen ved feil på kobbernettet

Vevelstad kommune  har indeksregulert kommunens gebyrregulativ. Justerte gebyr gjelder fra 1. januar 2020.

 

Gjelder fra 4. desember 2019

Forbudet trer i kraft 1. januar 2020.

Spørreundersøkelsen foregår via mobiltelefon/SMS fom 10.oktober 2019

Bli kjent med lokal geologi

Hver mandag fra kl 10 - 11