Plan, fasade og rendering for utvidelse av brannstasjon og barnehage. Oppstart av prosjekt i midten av april 2021.

Fasadetegninger brannstasjon (PDF, 2 MB)

Fasadetegninger barnehage (PDF, 2 MB)

 

Ved spørsmål kontakt Vevelstad kommune / Morten Andre Karlsen

tlf: 750 38 000 - 905 04 352

 

Det er inngått avtale mellom Vevelstad kommune som samarbeidskommune og Sømna kommune som vertskommune. Avtalen innebærer at de oppgavene Vevelstad kommune har bedt om bistand til innenfor landbruk- og viltforvaltning skal bli ivaretatt på en faglig god måte både for kommunen, kommunens næringsutøvere og dens øvrige befolkning.

Avtalen gjelder fra 10. mars 2021 - 1. mars 2022

Dette er gjeldende inntil videre, grunnet Covid-19.

Plast i ulike former er mye brukt i landbruket. Rundballeplast utgjør en stor del av plastbruken i landbruksnæringa, men blir fort et lite velkomment syn i landskapet dersom det blir liggende igjen som rester på et jorde, hengende i trær eller flytende i vassdrag.

Tips til håndtering av landbruksplast: https://www.fylkesmannen.no/Nordland/landbruk-og-reindrift/Jordbruk/Pass-pa-landbruksplasten/

Forskrift om Hundehold i Vevelstad kommune vedtatt 18.11.2020 av Vevelstad kommunestyre

 

Feie- og tilsynstjenesten har nå fått et nytt verktøy som skal hjelpe dem med enklere varsling av feiing og tilsyn i Brønnøy, Vega og Vevelstad kommune.

Prosjektrapport fra grunnkurset i systemorientert design ved Design- og arkitekthøyskolen i Oslo

SMITTEVERN VED BESØK PÅ VEVELSTAD SYKEHJEM

Noen lurer på om måser som har slått seg til på taket kan jages og reir kan fjernes, mens andre lurer på reglene for sanking av egg.

Stasjonen er nå åpen onsdager i lik uke, fra 14 - 19.