Feie- og tilsynstjenesten har nå fått et nytt verktøy som skal hjelpe dem med enklere varsling av feiing og tilsyn i Brønnøy, Vega og Vevelstad kommune.

Prosjektrapport fra grunnkurset i systemorientert design ved Design- og arkitekthøyskolen i Oslo

Har du lyst til å spille gitar?

Kommunen har i høst ansatt Rune Almås som musikklærer i skolen. Rune jobber i tillegg hos kulturskolen i Alstadhaug.

Han har takket ja til å undervise i et «kulturskoleprosjekt» der kommunen tilbyr gratis gitarkurs for elever fra 5. – 10. trinn.

SMITTEVERN VED BESØK PÅ VEVELSTAD SYKEHJEM

Noen lurer på om måser som har slått seg til på taket kan jages og reir kan fjernes, mens andre lurer på reglene for sanking av egg.

Stasjonen er nå åpen onsdager i lik uke, fra 14 - 19. 

Vevelstad formannskap har i dag 15. april opphevet de lokale karantenebestemmelsene.

Vevelstad kommunestyre vedtok den 2. april 2020, ny lokal forskrift om utvidede karanteneregler i Vevelstad kommune.

Når du blir permittert, må du snarest registrere deg som arbeidssøker på nav.no

Dette gjør du ved å logge deg inn på Ditt nav på nav.no med Bank-ID.

Så kan du søke om dagpenger.

Som tiltak for å hindre spredning av coronaviruset har Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland valgt å stanse all ordinær tannbehandling fra 13. Mars til 15. April 2020