Fra 1.november kommer jodtablettene i salg på apotekene.

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres