Vevelstad kommune ber om at det tas kontakt med kommunen ved feil på kobbernettet

Vevelstad kommune har indeksregulert kommunens gebyrregulativ. Justerte gebyr gjelder fra 1. januar 2020.

 

Forbudet trer i kraft 1. januar 2020.

Spørreundersøkelsen foregår via mobiltelefon/SMS fom 10.oktober 2019

Bli kjent med lokal geologi

Hver mandag fra kl 10 - 11

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)  inviterer til å bli med i arbeidet for å styrke befolkningens egenberedskap!

Fra 1.november kommer jodtablettene i salg på apotekene.

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres