Besøksrunde av Innovasjon Norge på Sør-Helgeland

Hvis det er tilstrekkelig interesse fra gårdbrukere som planlegger å søke Innovasjon Norge om midler til bygging av tradisjonelt landbruk for 2020, vil Innovasjon Norge gjerne ta seg en besøksrunde på Sør-Helgeland utpå høsten 2019.

 

Husk å gi tilbakemelding innen fredag 18. oktober, om et besøk er ønsket.