Coronavirus 2019-nCoV fra Wuhan, Kina

Det har de siste ukene vært økt oppmerksomhet omkring et nytt Coronavirus, først påvist i Wuhan i Kina, som gir influensa og lungesymptomer som i noen tilfeller kan bli alvorlige/dødelige.

Hvis du har vært på reise i dette området og har fått influensalignende symptomer ber vi om at du tar telefonisk kontakt med din lege.

 Gi opplysning om hvor du har vært på reise og hvilke symptomer du har. Det samme gjelder hvis du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist nytt Coronavirus de siste 2 ukene.

For mere informasjon se mere under Helse