Diverse info fra Plan - og ressurs / landbruk

Nye skjema for søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom

 

Tilskudd til avløsning ved sykdom

Fra 1.januar er det nytt skjema for søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom.

Du finner dette på Landbruksdirektoratet, trykk på lenke her

Det er nå størrelsen på produksjonen første dag i perioden det søkes tilskudd for som er avgjørende for tilskuddsgrunnlaget. Søker skal selv oppgi størrelsen på produksjonen på side 2 i skjemaet.

Høyeste maksimale dagsats for ordningen er nå kr 1555,-.

Kontaktinfo

Bjørnar Aarstrand
Leder Plan - og ressursavdelinga
E-post
Telefon 75 03 80 61