Etterregistrering av opplysninger - Produksjons- og avløsertilskudd

Frist for etterregistrering er 10.januar 2018

Her finner du en lenke til Landbruksdirektoratet, derfra kan du komme deg videre til Altinn, og finne ditt innsendte søknadskjema, for å gjøre evt. etterregistreringer.

 

Vi minner også om at i 2018 er første telledato 1.mars, med søknadsfrist 15.mars.

Kontaktinfo

Bjørnar Aarstrand
Leder Plan - og ressursavdelinga
E-post
Telefon 75 03 80 61