Gradvis opptrapping av aktivitet på tannklinikkene

Informasjon fra Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland

I forbindelse med den pågående covid-19-pandemien stanset Den
offentlige tannhelsetjenesten i Nordland all ordinær tannbehandling fra 13.
mars for å redusere risiko for smittespredning.

Det blir nå startet gradvis opptrapping av aktivitet på tannklinikkene igjen.