Høring - Renovasjonsforskriften for SHMILs eierkommuner

Høringsfrist 5. mars 2020

SHMILs styre og representantskap har behandlet forslag om endring av renovasjonsforskriften m/retningslinjer.

Disse legges nå ut på høring.

Trykk her for mer info og høringsdokument.