Høring - Trafikksikkerhetsplan 2020-2024

Frist for merknader 1.mai 2019

Les høringsforslaget her (PDF, 516 kB)

Dette er en oppdatering av den gjeldende Trafikksikkerhetsplanen for 2015-2019.

Vevelstad kommune er takknemlige for å motta innspill og forslag til tiltak.

Disse kan sendes på epost : post@vevelstad.kommune.no

eller pr brev :

Vevelstad kommune, Plan- og ressursetaten, Forvikveien 118, 8976 Vevelstad