Hvordan søke om spillemidler til idrettsanlegg?

Spillemidler til idrettsanlegg har tradisjonelt sett blitt tildelt kommuner og idrettslag som er organisert i Norges Idrettsforbund, men det er også andre organisasjoner som kan søke om midler.
Den til enhver tid gjeldende liste over hvem som kan søke finnes i bestemmelsene for tilskuddsordningen.
Bestemmelsene finnes på www.anleggsregisteret.no

Det må søkes elektronisk på anleggsregisteret.no

Fristen for å søke i Vevelstad kommune er satt til 31. oktober.
Prioritering av søknaden vil vedtas politisk av kommunestyret i desember, og kommunen søker Nordland fylkeskommune med frist 15. januar.