Informasjon om Varsling24

Informasjon til innbyggere/bedrifter om kommunens bruk av Varsling24

for å varsle husstander og andre om hendelser via SMS og e-post og hvordan de skal holde sine kontaktdata oppdatert..

https://varsling24.no/kundeinfo