Kommunens nye Arealplan

Kommunen har startet arbeidet med ny kommuneplan arealdel, som er en overordnet plan for bruken av alle landområder i kommunen.

Landark AS utfører planarbeidet og deltar på folkemøtene. Befaring av aktuelle områder vil bli gjennomført underveis.

Skjema for innspill (PDF, 143 kB)

Frist for innspill - 15. november 2021

Ved spørsmål angående kommunens nye arealplan kontakt Kaj Kylen, rådgiver, Vevelstad kommune Tlf. 902 38 532