KORONAVIRUSET

 

28. oktober 2020

Nye nasjonale og lokale innstramninger

Den nasjonale veileder er oppdatert med endringer i covid-19 forskriften: 

- nye karanteneregler for arbeidsreisende, les mer her

- nye regler for antall deltakere i private sammenkomster, les mer her

 

 

16. oktober 2020

Innholdet i innreisekarantenen i covid-19-forskriften – turister/besøkende i Norge

Helsedirektoratet ønsker med dette å informere landets fylkesmenn om følgende vurdering
knyttet til innholdet i reisekarantene etter covid-19-forskriften.

Bakgrunn


Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har fått henvendelser fra fylkesmenn, kommuner,
næringsdrivende og privatpersoner med spørsmål om innholdet i karanteneplikten ved innreise
til Norge. Det stilles blant annet spørsmål ved hva turister/besøkende kan foreta seg i Norge
innenfor rammen av karantenereglene. Spørsmålene har i hovedsak dreid seg om:
- Bosted – hva som er egnet oppholdssted, om turister/besøkene kan bo i "felleskarantene" som
for eksempel i hytter o.l
- Aktiviteter – om turister kan utføre aktiviteter som fiske, fjellvandring mv. mens de er i
karantene

 

25. september 2020

Klikk for stort bilde  

22. september 2020

Det er publisert ny anbefaling for serveringssteder (kap. 14)

«Serveringssteder med skjenkebevilling bør gjennomføre frivillig registrering av kontaktinformasjon til gjestene».

 

17. september 2020 

HDI (Helsedirektoratet) har kommet med endringer i covid-19 forskriften, gjeldende fra 14. september 2020.

Bl.a. om Testing, isolasjon, smittesporing og karantene

Les også nyheter på FHI (Folkehelseinstituttet), her.

 

10. september 2020

«I forbindelse med økt smitterisiko knyttet til kronaviruset bes alle ansatte å forholde seg til gjeldende nasjonale retningslinjer. De finnes på hjemmesider hos https://www.regjeringen.no/no/id4/, https://www.fhi.no/ og https://www.helsedirektoratet.no/.

Vurderer du som ansatt å reise innenlands i områder med høy smitte, eller utenlandsreise, må dette avklares med leder».

31. august 2020

PROSEDYRE COVID-19 TESTING

  • Pasienter som opplever symptomer på covid-19 / luftveissymptomer skal kontakte legekontoret på telefon 750 37100.
  • Pasienter med de aktuelle symptomer bes komme til eget lokale eller bli sittende i bil utenfor legekontoret for testing.
  • Sykepleier på legekontoret kommer ut til pasienten ikledd smittevernutstyr og tar test.
  • Testen blir så gjort klar til sending og sendes til Bodø ved neste postsending

19. august 2020

«I forbindelse med økt smitterisiko knyttet til kronaviruset bes alle ansatte å forholde seg til gjeldende nasjonale retningslinjer. De finnes på hjemmesider hos https://www.regjeringen.no/no/id4/, https://www.fhi.no/ og https://www.helsedirektoratet.no/.

Vurderer du som ansatt utenlandsreise, må dette avklares med leder».

10. juli 2020

Lenke til UDs reiseinformasjon finner du her

Lenke til Folkehelseinstituttets smittevernråd ved reiser

27. mai 2020

Klikk for stort bilde  

14. mai 2020

Vevelstad kommune åpner Rådhuset for besøkende fra 14. mai 2020 i tidsrommet fra kl. 10.00 – 14.00.

Publikum må i forkant gjøre avtale med den enkelte saksbehandler før konsultasjonen, og smittevernreglene (se under) skal følges.

 

4. mai 2020

Rådhuset og folkebiblioteket åpner for besøkende 

 

Åpning av Rådhuset i Vevelstad

Kriseledelsen i kommunen har i møte 30.4.2020 besluttet å åpne opp Rådhuset for besøkende fra mandag 4. mai 2020.

Besøkende, som har behov for konsultasjon, må på forhånd avtale tidspunkt for møtet direkte med saksbehandler,

Ved ankomst vil du bli hentet i foajeen av den du skal møte.

 

Renhold og avstand

Det er viktig at de nasjonale føringene overholdes, så som avstand minimum en meter, bruk av håndvask med såpe eller sprit. Er man forkjølet eller har annen antydning til sykdom, skal man ikke møte opp på Rådhuset, men heller ta samtale via telefon.

For øvrig kan man kontakte kommunen på hovednummeret 75038000 i tidsrommet 10.00-14.00, eller direkte til saksbehandler på telefonnumrene som er oppgitt på kommunens hjemmeside http://www.vevelstad.kommune.no/

 

Åpning av folkebiblioteket fra 4. mai 2020

Folkebiblioteket vil også være åpent for publikum fra og med 4. mai 2020.

Her er viktig at det inntil videre kun er maksimum fire besøkende samtidig, og at nasjonale føringer overholdes med tanke på renhold og avstand.

 

 

22. april 2020 - Råd om fritidsreiser innenlands

 

Klikk for stort bilde  

15. april 2020 - oppheving av lokale karantenebestemmelser, vedtatt av Vevelstad Formannskap

 

Klikk på denne teksten for å lese hele vedtaket. (PDF, 174 kB)

 

7. april 2020 - Påskehilsen

Klikk for stort bilde 

3. april 2020 - Ny forskrift utvidede karanteneregler i Vevelstad kommune, vedtatt av Vevelstad kommunestyre 2. april 2020

23. mars 2020 – hjelp til helsetjenesten

Klikk for stort bilde

20. mars 2020 – Forbud om å bo på hytte utenom bostedskommune.

Klikk for stort bilde 

19. mars 2020 – Informasjon om hjelpetelefon.

Klikk for stort bilde18. mars 2020 – Ønske om å kartlegge frivillig helsepersonell.

For å sikre fortsatt god beredskap innen helse og omsorg i kommunen ber vi nå alle med helsefaglig bakgrunn/erfaring innenfor tjenesten, og personer som kan bidra på annet vis, kontakte konstituert helse- og omsorgsleder Agnethe Aarstrand.
Send SMS eller ring tlf. 90 26 47 04.
Vi takker hjertelig for alle bidrag - sammen blir vi sterke i en krevende situasjon.

17. mars 2020 – Hjelp til innkjøp for personer i karantene.

 

Klikk for stort bilde  

16. mars 2020 - Vedtak om utvidet karantenebestemmelser i Vevelstad kommune

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen i Vevelstad kommune mandag 16.03.20 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:Les fullstendig vedtak her (PDF, 160 kB)

 

16. mars 2020 - Bestemmelser rundt karantene

Klikk for stort bilde 
16. mars 2020 – lokale karantenebestemmelser

Klikk for stort bilde 

16. mars - Tilleggs info for Legekontoret, helsestasjon og psykiatri Vevelstad.

LEGEKONTORET:
Legetjenesten er under stort press i forbindelse med den situasjonen Norge er i nå. Folk oppfordres til å bruke legetjenesten med omhu. Akutte sykdommer og utredninger for alvorlige sykdommer prioriteres. Ta kontakt på telefon for avtaler og prøvetaking. IKKE KOM på legekontoret med mindre det er klarert på forhånd. Timebestillinger til årskontroller og forebyggende kontroller vil bli prioritert sist.

Følg fortløpende med på kommunens hjemmesider og FHI sine sider for Covid-19.

HELSESTASJON:
Vevelstad helsestasjon- og skolehelsetjeneste avlyser planlagte rutinekontroller, med unntak av oppfølging nyfødte og vaksinering. Avtalte samarbeidsmøter evalueres fortløpende og eventuelt gjennomføres med gjeldende forholdsregler, slik at det skal være trygt. Konstituert helsesykepleier er tilgjengelig på telefon 913 05 990 mandager, tirsdager og onsdager.

PSYKIATRITJENESTEN:
Vevelstad psykiatritjeneste har for tiden redusert kapasitet og betjenes per dags dato (16.03.20) av sykepleier Elin Vasseng. Det utføres individuelle konsultasjoner etter behov med gjeldende forholdsregler for at det skal være trygt. Det avtales fortløpende. Ved akutt sykdom ta kontakt med lege.

15.mars. 2020 – Forbud mot opphold på fritidseiendommer i kommunen.

Vevelstad kommune har innført forbud mot opphold på fritidseiendommer i anledning koronautbruddet. Forbudet gjelder personer som har fritidsbolig/hytte i kommunen, men er hjemmehørende i annen kommune.

14. mars 2020 – nye karantenebestemmelser for studenter og skoleelever.

Vevelstad kommunes kriseledelse har lørdag kveld vedtatt at studenter og skoleelever som kommer hjem fra studiesteder skal i karantene i 14 dager.

Dette gjelder alle studiesteder.

14. mars 2020 – oppfordring til å redusere sosialt samvær pga. Korona

Direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg: «Det er om å gjøre å være sammen med få folk slik at man kan holde avstand».

Helsedirektør Bjørn Guldvog kommer med en oppfordring til unge: «Jo flere dere tar på, på fest også, jo større risiko er det for å utbre smitten».

Guldvog tror de unge kan ta ansvar for at vi lykkes med å begrense smittespredning.

VI OPPFORDRER FOLK I ALLE ALDRE TIL Å TENKE SEG OM FØR ENHVER SOSIAL KONTAKT. SAMMEN VERNER VI OM DE MEST SÅRBARE I VÅRT SAMFUNN!

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. mars 2020 – nye tiltak fra Vevelstad kommune:

Det blir vesentlig reduksjon av konsultasjonsvirksomhet på legekontoret inntil videre - som et tiltak for å begrense koronasmitte.

12. mars 2020 - Kommunal informasjon

Vevelstad kommune har tidligere iverksatt flere tiltak for å begrense smittespredning av Koronaviruset. Kommunen har i dag, 12. mars satt kriseberedskap. Kommunen hever beredskapsnivået, dette også i tråd med nasjonale helsemyndigheters bestemmelser.

Tiltak for Vevelstad kommune
· Beredskapsnivået heves. Det betyr blant annet at det opprettes kriseledelse i Vevelstad kommune.

· Skoler og barnehager stenges. Det samme gjelder kommunale tilbud som treningsstudio, dagaktivitetstilbud og «sosiale» tiltak i kommunal regi.

· Rådhuset stenger dørene for publikum, men har fortsatt telefon og mail åpen.

· Distriktsmobilen, som er en kommunal bestillingstransport tar ikke om bord personer med «luftveissymptomer», men kan frakte varebestillinger hjem til publikum.

· Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs stenges.

· Kurs og konferanser avlyses.

· Møter vurderes fortløpende.

· Det vil gå ut informasjon til alle kommunens innbyggere på SMS.

Situasjonen i Vevelstad kommune
Det er stor pågang hos kommunelegen, og vi ber om forståelse for at det kan ta tid før dere får svar. Sjekk gjerne Folkehelseinstituttets hjemmeside - www.fhi.no her finnes oppdatert informasjon og svar på mange type spørsmål.

  1. Har du spørsmål om smittesymptomer, reiseråd, tiltak mot smittespredning, gode hygienetiltak, karantene eller andre generelle spørsmål – ring Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015
  2. Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117. Telefon til Vevelstad legekontor er 750 37100
  3. Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113

I Vevelstad er flere personer satt i karantene, men det er ingen som har fått påvist korona-smitte blant de som er testet.

Skoler og barnehager
Vevelstad sentralskole, Visthus oppvekstsenter og Storbjørka barnehage stenger dørene fra 12. mars. Familier henstilles til å finne gode løsninger innenfor sine rammer, men slik at en også beskytter de som trengs å beskyttes mot viruset. Skolene må sikre at elevene får den opplæring de har krav på. Rektor er i dag i ferd med å klargjøre hvordan skolene skal kunne tilby hjemmeundervisning til elevene.

Noen virksomheter må opprettholdes for å ivareta foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten og andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Mer om helsedirektoratets pålegg og tiltak kan leses her:

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-har-vedtatt-omfattende-tiltak-for-a-hindre-spredning-av-covid-19

10. mars 2020:

Til kommuner og medlemmene av Fylkesberedskapsrådet

Oppdatert informasjon fra Fylkesmannen.

Helsedirektoratet har utvidet anbefalingene om hvem som skal holde seg hjemme for å bremse smittespredning. Kort fortalt gjelder dette alle personer som har vært i et område med vedvarende smitte i løpet av de siste 14 dagene. Tiltakene fra helsedirektoratet kan leses her:https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/forsterker-tiltakene-for-a-bremse-smittespredning

Områdene som er definerte som områder med vedvarende smitte oppdateres fortløpende. Folkehelseinstituttet har oversikt over disse områdene her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

I Nordland har det den siste uken vært vinterferie i skolen. Det er derfor nærliggende å anta at ansatte i din virksomhet eller skoleelever kan ha vært på vinterferie i Nord-Italia og kan ha blitt smittet av koronaviruset. Det er derfor viktig at disse ikke møter på jobb/skole i morgen for å hindre videre smitte. 

Områder med vedvarende smitte er under kontinuerlig vurdering. Ved en eventuell utvidelse til å gjelde andre land vil tiltaket med karantene ha tilbakevirkende kraft. Det betyr at personer som har vært på ferie i andre deler av Europa, og kommet hjem nå, kan bli bedt om å gå i karantene på et senere tidspunkt.

Informasjon for befolkningen

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på våre nettsider og på helsenorge.no. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.