KORONAVIRUSET

 

16. november 2021

Etter en helhetlig vurdering kan planlagte arrangementer gjennomføres.

Kommunens helsetjeneste er likevel sårbar, og situasjonen blir fortløpende og nøye vurdert. Ved et større smitteutbrudd i kommunen eller i regionen, kan det være aktuelt med nye tiltak.

Vi ber derfor innbyggerne og næringslivet i Vevelstad om å ha gode rutiner for smitteverntiltak.

 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Test deg for covid-19 hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder både vaksinerte og ikke-vaksinerte. For barn gjelder egne anbefalinger
 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Hvis du tilhører en risikogruppe, følg råd til personer i risikogrupper https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/risikogrupper/

 

 

 

12. november 2021

 

Restriksjoner på arrangement

 

For å begrense risikoen for smitte av coronavirus, innfører Vevelstad kommune strengere restriksjoner for arrangement.

Planlagte offentlige arrangement helga 13-14. november og julemessa ved Vevelstad sentralskole 25. november avlyses.

Beslutningen om å avlyse arrangementene er tatt med hjemmel i smittevernloven § 4-1, og ut fra en vurdering av hvilke konsekvenser et smitteutbrudd kan få for helsetjenesten i Vevelstad.

Sammen med kommunelegen, vil kommunestyret i Vevelstad vurdere situasjonen på nytt på sitt møte onsdag 17. november. Det vi da bli tatt stilling til hvilke restriksjoner som vil gjelde framover.

Regjeringen har i dag innført en rekke nasjonale tiltak for å få kontroll på smittespredningen av coronavirus. Regjerningen er bekymret for oppblomstring av smitte nasjonalt. Det er også registrert mange smittede i flere av kommunene på Sør-Helgeland.

Vevelstad kommune er mer sårbare enn andre ved et større smitteutbrudd. Dette fordi vi har færre helsearbeidere vi kan sette inn hvis trykket på helsetjenestene øker, eller hvis legekontoret eller sykehjemmet får smitte.

Kommunen overvåker situasjonen fortløpende, og vi ber dere følge med på kommunens hjemmeside for å holde dere oppdaterte.

 

 

11. november 2021

 

Dersom du har symptomer på covid-19, mistanke om det eller vært nærkontakt, kan det være behov for å ta en selvtest.

Kontakt kommunelegen på telefon 750 37 100 for å få vite når selvtest kan benyttes, hvordan få utdelt tester og oppfølging av testresultatet.

De generelle rådene for smittevern er: 

 • Syke personer skal holde seg hjemme.
 • God hygiene. 
 • Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste.
 • Bruk av munnbind kan være et godt smitteverntiltak. Gjør egne vurderinger vedrørende bruk.

Folkehelseinstituttet har alltid oppdatert informasjon om koronapandemien

 

 

 

2. november 2021

Vevelstad kommune minner om generelle råd til alle i befolkningen:

De generelle rådene for smittevern er: 

 • Syke personer skal holde seg hjemme.
 • God hygiene. 
 • Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste.
 • Bruk av munnbind kan være et godt smitteverntiltak. Gjør egne vurderinger vedrørende bruk.

Folkehelseinstituttet har alltid oppdatert informasjon om koronapandemien

 

 

 

22. oktober 2021

Det er registrert ett tilfelle av korona-smitte i Vevelstad.

 

Dette er det første tilfelle vi har registrert i vår kommune siden pandemien startet for halvannet år siden.

Personen ble smittet utenfor kommunen og er nå i isolasjon. Kommunen har gjennomført smittesporing, og nærkontakter er satt i karantene og testes for mulig smitte.

 

Kommunen har god beredskap for å håndtere covid-smitte, og kommunelegen har god kontroll på situasjonen. Det er derfor ikke nødvendig å sette inn smitteverntiltak ut over de generelle rådene som gjelder. Det vil si å holde seg hjemme når en er syk og ha god hoste- og håndhygiene.

 

Dersom du har symptomer på smitte eller har mistanke om at du kan være smittet, ring legekontoret for avtale om testing.

 

 

 

28. september 2021

 

Lørdag 25. september klokken 16.00 gikk Norge over til “normal hverdag med økt beredskap”.

Med økt vaksinasjonsdekning i befolkningen og en ny fase av pandemien er mange smitteverntiltak for befolkningen tatt bort. Denne fasen kalles normal hverdag med økt beredskap.

De generelle smittevernrådene som å holde seg hjemme når en er syk og ha god hoste- og håndhygiene gjelder fremdeles. Andre råd og tiltak kan tas i bruk lokalt eller nasjonalt dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig.

Du finner mer informasjon på www.fhi.no

 

 

17. september 2021

Vevelstad kommune minner om generelle råd til alle i befolkningen:

Minst en meter avstand er hovedregelen.

 • Hold avstand til de du ikke bor med.  
 • Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Rygg mot rygg, eller etter hverandre (som i kø), gir mindre risiko for smitte.
 • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.   
 • Kortvarige passering av andre gir liten risiko for smitteoverføring.   
 • Bruk av munnbind kan være et godt smitteverntiltak. Gjør egne vurderinger vedrørende bruk.

 

Folkehelseinstituttet har alltid oppdatert informasjon om koronapandemien

 

 

1. september 2021

 

Vevelstad kommune ber om at unødvendige reiser til områder med smitte unngås for å redusere smittespredning. Arbeidspendlere og skoleelever bes om å holde avstand og redusere antall nærkontakter. Vevelstad kommune minner om generelle råd og anbefalinger for å hindre smittespredning. Bruk av munnbind kan være et godt smitteverntiltak.

 

 

 

31. AUGUST 2021

Vevelstad kommune minner om generelle råd til alle i befolkningen:

Minst en meter avstand er hovedregelen.

 • Hold avstand til de du ikke bor med.  
 • Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Rygg mot rygg, eller etter hverandre (som i kø), gir mindre risiko for smitte.
 • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.   
 • Kortvarige passering av andre gir liten risiko for smitteoverføring.   
 • Bruk av munnbind kan være et godt smitteverntiltak. Gjør egne vurderinger vedrørende bruk.

 

Folkehelseinstituttet har alltid oppdatert informasjon om koronapandemien

Generelle smittevernråd for reiser innenlands ved covid-19-pandemien 

De generelle rådene for smittevern er: 

 • Syke personer skal holde seg hjemme.
 • God hygiene. 
 • Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste.

 

 

 

30. august 2021

 

Vevelstad kommune har bakvaktsordning med lege Kjetil Johansen på Vega frem til fredag kl 0900.

 

 

28. august 2021

 

Legekontoret har vanlig åpningstid. Status vedrørende bakvaktavtale med ekstern lege kommer 30.august.

 

26. august 2021

 

Kommunelegen i Vevelstad vil være i karantene frem til og med 3.september på grunn av kontakt med en pasient utenfor kommunen, som i ettertid har fått påvist Covid19. FHI er konsultert i saken, og vurderer grad av kontakt som usannsynlig for smittespredning. Karantene blir gjennomført som et føre-var-prinsipp. Pasienter med avtalt legetime vil bli kontaktet. Legekontorets ordinære åpningstid gjelder. Ny oppdatering i morgen, 27. august, kl. 14.00.

 

 

17. august 2021

 

Generelle smittevernråd for reiser innenlands ved covid-19-pandemien 

De generelle rådene for smittevern er: 

 • Syke personer skal holde seg hjemme 
 • God hygiene 
 • Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste 

 

Avstand og hostevaner

God avstand til andre og gode hostevaner er avgjørende for å begrense smitte fra luftveien hos en som er smittet med covid-19.  

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Prøv å hoste/nyse i et papirtørkle (som du kaster etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.
 • Håndhygiene utføres etter all kontakt med luftveissekret eller gjenstander som kan være forurenset med dette.

Les mer om avstandsråd:

 

 

 

 

12. august 2021

 

Skolestart 

Når skolen starter i høst åpner vi på grønt nivå. Det vil si at vi skal tilstrebe en normal skolehverdag. Vi har fokus på god håndhygiene, og ønsker ikke at det skal foregå klemming og håndhilsing på skolen.

 

Alle som har luftveissymptomer må være hjemme, og ingen som er syke skal møte på skolen.

 

Smittevernnivået kan endres hvis smittesituasjonen endrer seg.

 

Barnehage

Barnehagen starter opp på grønt nivå, men skal samtidig følge alle smittevernråd. Det vil si at ingen syke, verken barn eller voksne skal være i barnehagen.

Vi skal også fortsette med god håndhygiene og holde minst en meters avstand (kun en familie i garderoben av gangen).

 

2. august 2021

Vevelstad kommune minner om generelle råd til alle i befolkningen:

Minst en meter avstand er hovedregelen.

 • Hold avstand til de du ikke bor med.  
 • Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Rygg mot rygg, eller etter hverandre (som i kø), gir mindre risiko for smitte.
 • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.   
 • Kortvarige passering av andre gir liten risiko for smitteoverføring.   
 • Bruk av munnbind kan være et godt smitteverntiltak. Gjør egne vurderinger vedrørende bruk.

 

Folkehelseinstituttet har alltid oppdatert informasjon om koronapandemien

 

Er du usikker på hvilke råd og tiltak som gjelder for deg? Ta koronasjekk på nett. 

Ta testen her

 

Her finner du lenke til de siste nasjonale bestemmelsene

 

 

9. juli 2021

Info fra legekontoret - Vaksineringsstatus

 

Nå er vi oppe i 230 satte 1.doser.

Gjenstår kun få personer i risikogruppen, og har såvidt begynt på 55-64 år uten underliggende sykdommer.

Helsepersonell og brannpersonell blir ferdig uken som kommer. Barnehagepersonell og lærere blir prioritert framover nå.

Vi tror og håper at i løpet av august skal alle som ønsker vaksine ha fått minst en dose.

Fra neste uke og de to ukene som følger, vil dere treffe Elin Vasseng på legekontoret.

God sommer! Mvh Bente

 

 

8. juli 2021

Vevelstad kommune minner om generelle råd til alle i befolkningen:

Minst en meter avstand er hovedregelen.

 • Hold avstand til de du ikke bor med.  
 • Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Rygg mot rygg, eller etter hverandre (som i kø), gir mindre risiko for smitte.
 • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.   
 • Kortvarige passering av andre gir liten risiko for smitteoverføring.   
 • Bruk av munnbind kan være et godt smitteverntiltak. Gjør egne vurderinger vedrørende bruk.

Minst to meter avstand er særlig anbefalt når du skal være ekstra forsiktig, for eksempel hvis du er i en situasjon der du:  

 • er i kontakt med personer som har covid-19 (personer som er i isolering)   
 • er i kontakt med uvaksinerte personer i risikogrupper, når det er mye smitte i samfunnet   
 • deltar på aktivitet med kraftig pusting (synging, trening med høy intensitet osv.)  

For mer info se link fra folkehelseinstituttet her www.fhi.no

 

 

 

21. juni 2021

Info fra legekontoret - Vaksineringsstatus

 

Vi er nå ferdige med gruppen 65+.

Har så vidt begynt på gruppen 55-64 år med underliggende sykdom/risikogruppe.

Etter dem følger risikogruppene 45-54 år og 18-44 år. Når vi er ferdige med disse begynner vi på resten av 55-64 år osv.

Til nå har 176 personer mottatt 1.dose, og 136 personer har fått både dose 1 og 2.

Denne uka vil 18 til få 1.dose, og neste uke 24 stk. Lengre fram vet vi ikke.

 

Mvh Bente E. S. Solsem

Sykepleier/ Helsesekretær

 

10. juni 2021

 

Vevelstad kommune minner om generelle råd til alle i befolkningen:

 • Husk god hånd- og hostehygiene. 
 • Hold god avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.     
 • Risikoen for smitte er høyere inne enn ute (særlig i små og dårlig ventilerte rom).
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test.
 • Bruk av munnbind kan være et godt smitteverntiltak. Gjør egne vurderinger vedrørende bruk.

For mer info se link fra folkehelseinstituttet her www.fhi.no

 

 

 

12. mai 2021

‘Info fra legekontoret – vaksineringsstatus

 

Vi er nå helt på slutten av gruppen 65+.

Når disse er ferdig, begynner vi med 55 år-64 år.

Det diskuteres på nasjonalt hold om gruppen 18-25 år skal prioriteres,

men det er foreløpig ikke kommet noen beskjed om dette.

Vi har på det meste mottatt 18 doser i uka, men det har hovedsakelig vært 6-12.

Det er per dags dato 6 uker mellom dose 1 og 2.

Når vi begynner med de under 65 år uten underliggende sykdom, blir intervallet mellom dosene økt til 12 uker.

FHI har forespeilet at antall doser vi mottar skal øke.

De sier også at de vil prøve å gjøre sommerferien litt mer forutsigbar med at vi får vite i litt bedre tid enn nå, hvor mange doser som kommer hver uke.

Så langt har informasjonen om antall glass kommet 1,5 uke i forveien.

 

Noen har lurt på hvorfor vi ber de av dere som ønsker vaksine om å ta kontakt.

Andre steder har de gjerne et eget vaksinekontor der de som jobber der kun jobber med det som har med covid-vaksinering å gjøre.

Her hos oss er dette en jobb som gjøres på legekontoret/helsestasjonen i tillegg til den jobben vi allerede har.

Derfor har vi ønsket å få vite hvem som vil ha, slik at vi slipper å bruke tid på å ringe til de som ikke ønsker vaksine.’

 

Mvh Bente E. S. Solsem

Sykepleier/ Helsesekretær

Vevelstad legekontor

 

 

7.mai 2021

Vevelstad kommune følger de gjeldende nasjonale retningslinjer, se link fra Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttets forside www.fhi.no

Arrangementer, samlinger og aktiviteter

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-Norge/

Vevelstad kommune minner om generelle råd til alle i befolkningen: 

Husk god hånd- og hostehygiene. 

Hold god avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.     

Risikoen for smitte er høyere inne enn ute (særlig i små og dårlig ventilerte rom).

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test.

Bruk av munnbind kan være et godt smitteverntiltak. Gjør egne vurderinger vedrørende bruk.

 

 

27. april 2021

17.mai feiring i Vevelstad kommune

Ingen 17. mai arrangement i offentlig regi fra kommunen i år.

For øvrig gjelder det til en hver tid gjeldene nasjonale og lokale retningslinjer for alle arrangement.

 

 

16. april 2021

Covid-19 smittevern


På grunn av smittesituasjonen i regionen minner Vevelstad kommune om tidligere anbefaling om tiltak for å hindre smittespredning.

- Vi ber alle som har oppholdt seg i Brønnøy om å være ekstra oppmerksomme på smitteverntiltak; sørg for økt avstand og færre nære kontakter.

- Vi ber arbeidspendlere hjelpe til å minske risikoen for importsmitte fra Brønnøy ved bl.a reduksjon i antall kontaktpunkter.

- Vi oppfordrer sterkt alle å unngå unødvendige reiser ut av kommunen, og at matvarer handles lokalt.

Generelle råd til alle i befolkningen 

Husk god hånd- og hostehygiene. 

Hold god avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.     

Risikoen for smitte er høyere inne enn ute (særlig i små og dårlig ventilerte rom).

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test.

Bruk av munnbind kan være et godt smitteverntiltak. Gjør egne vurderinger vedrørende bruk.

 

12. april 2021

Covid-19 utbrudd i Brønnøy kommune

 

- Vi ber alle som har oppholdt seg i Brønnøy om å være ekstra oppmerksomme på smitteverntiltak; sørg for økt avstand og færre nære kontakter.

- Vi ber arbeidspendlere hjelpe til å minske risikoen for importsmitte fra Brønnøy ved bl.a reduksjon i antall kontaktpunkter.

- Vi oppfordrer sterkt alle å unngå unødvendige reiser ut av kommunen, og at matvarer handles lokalt.

 

Generelle råd til alle i befolkningen 

 • Husk god hånd- og hostehygiene. 
 • Hold god avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.     
 • Risikoen for smitte er høyere inne enn ute (særlig i små og dårlig ventilerte rom).
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test.
 • Bruk av munnbind kan være et godt smitteverntiltak. Gjør egne vurderinger vedrørende bruk.

 

 

 

 

 

25. mars 2021

Covid19 tiltak og råd påsken 2021

Forbudt med skjenking av alkohol over hele landet.

Forbudt med innendørs organisert idretts-og fritidsaktiviteter for voksne.

Du kan maks ha to gjester på besøk i tillegg til egen husstand. Både barn og voksne teller med i antallet. Ha få kontakter og de samme over tid. Du bør begrense den sosiale kontakten mest mulig.

Treningssenteret stenges, men innbyggere kan få tilbud om rehabilitering og behandling.

Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.

Én-meteren blir nå til to-meteren. Råd om bruk av munnbind der to meters avstand ikke kan overholdes.

Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell, og kan ikke teste seg ut på dag nummer tre som i dag.

Anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.

 

 

 

16. mars 2021

Treningssenteret åpnes den 22. mars med forbehold om bemanning. Stenging av treningssenteret i påsken vil bli vurdert.

 

Generelle råd til alle i befolkningen 

 • Husk god hånd- og hostehygiene. 
 • Hold god avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.     
 • Risikoen for smitte er høyere inne enn ute (særlig i små og dårlig ventilerte rom).
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test.
 • Bruk av munnbind kan være et godt smitteverntiltak. Gjør egne vurderinger vedrørende bruk.

 

 

13. mars 2021

På grunn av uavklart smittesituasjon i Brønnøy er følgende vedtak fattet for Vevelstad:

 - Til alle som har fritidseiendom i Vevelstad; Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, bør du følge anbefalingene og reglene som gjelder i hjemkommunen din.

 - Treningssenteret stenges med umiddelbar virkning.

 - Vevelstad sykehjem har redusert besøksadgang, men det er løpende kontakt med pårørende, og helsetjenester blir ivaretatt. Dette gjøres som et forebyggende smitteverntiltak.

 - Som et smitteverntiltak skal Distriksmobilens sjåfør og kunder bruke munnbind. Munnbind kan fås av sjåføren.

 - Vi oppfordrer kunder som handler på Coop Vevelstad om å bruke munnbind.

 - Vi ber alle som har oppholdt seg i Brønnøy om å være ekstra oppmerksomme på smitteverntiltak; sørg for økt avstand, færre nære kontakter. 

 - Vi oppfordrer sterkt alle å unngå unødvendige reiser ut av kommunen, og at matvarer handles lokalt.

 - Vi ber arbeidspendlere hjelpe til å minske risikoen for importsmitte fra Brønnøy ved bl.a. reduksjon i antall kontaktpunkter.

 

 

 

12. mars 2021

 

På grunn av uavklart smittesituasjon i Brønnøy er følgende vedtak fattet:

Treningssenteret stenges med umiddelbar virkning.

Vevelstad sykehjem har redusert besøksadgang, men det er løpende kontakt med pårørende, og helsetjenester blir ivaretatt. Dette gjøres som et forebyggende smitteverntiltak.

Som et smitteverntiltak skal Distriksmobilens sjåfør og kunder bruke munnbind. Munnbind kan fås av sjåføren.

Vi oppfordrer kunder som handler på Coop Vevelstad om å bruke munnbind.

Elever ved Brønnøysund vgs. går i ventekarantene inntil situasjonen i Brønnøy er avklart.

Vi oppfordrer sterkt alle å unngå unødvendige reiser ut av kommunen, og at matvarer handles lokalt.

Vi ber arbeidspendlere hjelpe til å minske risikoen for importsmitte fra Brønnøy ved bl.a. reduksjon i antall kontaktpunkter.

 

 

 

 

9. mars 2021

Koronainformasjon

Personer som reiste med Widerøes flygning WF 713 søndag 7. mars med avgang Trondheim kl. 15.25 og ankomst Brønnøysund kl. 16.10 må teste seg så snart som mulig. Inntil prøvesvar foreligger skal person/-ene være i karantene.

 

 

 

22. februar 2021

Oppdatert nasjonale smittevernregler

Private sammenkomster og arrangement:

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses. Reglene for arrangementer er som følger:

Se link fra folkehelseinstituttet 

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

 

 

11. februar 2021

Koronavaksinasjon i Vevelstad - Oppdatering fra helsestasjon og legekontor

 

I løpet av uke 6 vil vi ha vaksinert 43 personer med første dose fra aldersgruppe 75 +, personer i risikogruppe og helsepersonell.

Ca 20% av vaksinene er prioritert til helsepersonell.

Pasienter ved Vevelstad sykehjem er ferdig vaksinert med andre dose.

Det varierer hver uke hvor mange doser som ankommer kommunen.

Vi vil fortsatt ta kontakt på telefon for å avtale tid for vaksinering.

 

 

 

3. februar 2021

Situasjon 3. februar 2021

Fra og med onsdag kveld er det ingen personer i karantene/isolasjon.

Skole og barnehage er åpnet på gult nivå.

Legekontor har vanlig drift fra og med 2. februar.

Fysioterapi, treningssenter og annen fysisk aktivitet åpnes med normal drift fra og med 2. februar.

Rådhuset er åpent fra og med 2. februar.

Som et smitteverntiltak oppfordres Distriktsmobilens sjåfører og kunder å bruke munnbind. Munnbind kan fåes av sjåføren.

Vevelstad sykehjem har åpnet for besøkende.

Hvis det skjer endringer i smittesituasjonen, blir status fortløpende oppdatert.

 

1.februar 2021

Situasjon 1.februar kl. 17.00

Ytterligere Covid19-tester er gjennomført, og fremdeles kun én positiv koronatest. Syv personer er fortsatt i karantene/isolasjon.

Skole og barnehage er åpnet på gult nivå.

Legekontor har vanlig drift fra og med 2. februar.

Fysioterapi, treningssenter og annen fysisk aktivitet åpnes med normal drift fra og med 2. februar.

Rådhuset er åpent fra og med 2. februar.

Som et smitteverntiltak skal Distriktsmobilens sjåfør og kunder bruke munnbind. Munnbind kan fås av sjåføren.

Vevelstad sykehjem er stengt for besøkende som et forebyggende smitteverntiltak. Det er løpende kontakt med pårørende, og helsetjenester blir ivaretatt.

Hvis det skjer endringer i smittesituasjonen, blir status fortløpende oppdatert. Ved uendret situasjon blir status oppdatert 3. februar kl. 17.00.

 

 

31. januar 2021

Situasjon 31. januar kl. 17.00

Gjenstående smittesporingsarbeid er ferdigstilt per 31. januar. Smitte-, karantene- og isolasjonssituasjon er uendret. Fremdeles kun én positiv koronatest.

Skole og barnehage åpnes den 1. februar på gult nivå.

Legekontor har redusert kapasitet til og med 3. februar 2021.

Fysioterapi vil være tilgjengelig fra og med den 4. februar 2021.

Som et smitteverntiltak skal Distriksmobilens sjåfør og kunder bruke munnbind. Munnbind kan fås av sjåføren.

Vevelstad sykehjem er stengt for besøkende som et forebyggende smitteverntiltak. Det er løpende kontakt med pårørende, og helsetjenester blir ivaretatt. 

Hvis det skjer endringer i smittesituasjonen, blir status fortløpende oppdatert. Ved uendret situasjon blir status oppdatert 1.februar kl. 17.00.

 

29. januar 2021

 

Situasjon 29. januar kl. 10.00

Gjenstående smittesporingsarbeid antas ferdigstilt i løpet av dagen. Smitte-, karantene- og isolasjonssituasjon er uendret. Fremdeles kun én positiv koronatest. Vurdering av barnehage- og skolesituasjon blir tatt 31. januar.

Legekontor har redusert kapasitet til og med 3. februar 2021.

Fysioterapi vil være tilgjengelig fra og med den 4. februar 2021.

For å hjelpe våre innbyggere som av ulike grunner ikke kommer seg på butikken – ta kontakt med Coop marked for bestilling, så får du hjemkjørt varene av Distriktsmobilen.

Som et smitteverntiltak skal Distriksmobilens sjåfør og kunder bruke munnbind. Munnbind kan fås av sjåføren.

Hvis det skjer endringer i smittesituasjonen blir status fortløpende oppdatert. Ved uendret situasjon blir status oppdatert 31. januar kl. 17.00.

 

28. januar 2021

 

Situasjon 28. januar kl. 16.00

Det er ingen endringer siden forrige statusoppdatering. Status Covid19-testresultat er uendret – kun én -1- positiv test. Person, og husstanden, som har testet positivt ankom kommunen kvelden den 24. januar, og har vært i karantene siden ankomst. Personen og husstanden er nå i isolasjon.

Ny informasjon kommer 29. januar kl. 10.00.

 

Situasjon 28. januar kl. 10.00

Status Covid19-testresultat er uendret – kun én -1- positiv test. Person, og husstanden, som har testet positivt ankom kommunen kvelden den 24. januar, og har vært i karantene siden ankomst. Personen og husstanden er nå i isolasjon. Ny informasjon kommer kl. 16.00

Legekontor er stengt til og med 3. februar 2021.

Fysioterapi vil være tilgjengelig fra og med den 4. februar 2021.

For å hjelpe våre innbyggere som av ulike grunner ikke kommer seg på butikken – ta kontakt med Distriktsmobilen, tlf. 950 83 011 så får du hjemkjørt varer fra Coop Vevelstad.

 

27. januar 2021

 

Situasjon 27. januar kl. 16.00

Status Covid19-testresultat er uendret – kun én -1- positiv test. Person, og husstanden, som har testet positivt ankom kommunen kvelden den 24. januar, og har vært i karantene siden ankomst. Personen og husstanden er nå i isolasjon. Hvis det skjer endringer i smittesituasjonen blir status oppdatert kl. 20.00. Ved uendret situasjon blir status oppdatert 28. januar kl. 10.00.

 

Situasjon 27. januar kl. 12.00

Vevelstad kommune har mottatt flere prøveresultat, men fremdeles har vi kun én -1- positiv test. Person, og husstanden, som har testet positivt ankom kommunen kvelden den 24. januar, og har vært i karantene siden ankomst. Personen og husstanden er nå i isolasjon. Ny informasjon kommer kl. 16.00.

 

Situasjon 27. januar kl. 09:30

Første positive Covid19-test i Vevelstad er bekreftet.

Kommunen har iverksatt tiltak iht. planverk. Pågående smittesporingsarbeid pågår. Vevelstad kommune telefon: 75 03 80 00. Epost: post@vevelstad.kommune.no Ytterligere informasjon vil bli gitt kl. 12.00.

 

Situasjon

Én tilflytter i Vevelstad har testet positivt for koronaviruset. Smittesporingsarbeid pågår, og inntil kommunen får en bedre situasjonsoversikt stenges barnehage, skole og sykehjem fra og med 27.01.21. Meldingen om positivt prøvesvar kom sen kveld 26. januar, og vedkommende er isolert. Smittesporing ble umiddelbart satt i gang, og fortsetter i dag. Alle nærkontakter av den smittede vil bli testet. Tilbud om fjernundervisning gis ved eventuell viderestegning av skolen.

Dette er det første registrerte smittetilfellet i Vevelstad. Det er viktig at vi alle følger smittevernreglene og retningslinjene fra våre myndigheter. Vi ber våre innbyggere å i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosiale omgang.

 Vi oppfordrer også alle til å følge med på helsemyndighetenes sider: www.fhi.no  og www.helsenorge.no    

 

Allbrukshallen og Vevelstad sentralskoles aula stenges for arrangementer.

Treningssenteret holdes stengt.

Rådhuset holdes stengt.

 

 

25.januar 2021

Informasjon om innreiseregistreringssystemet

 1. Kommuner som ønsker utvidet tilganger, eks. grensekommuner og kommuner med karantenehotell, bes så raskt som mulig å skrive en kortfattet søknad om behovet for tilgangen (se vedleggene for mer informasjon om søknaden). Tilgangen gis på kommunenivå og ikke brukernivå. Det er fokus på personvernet, og derfor gis ikke denne tilgangen automatisk ut til alle. Kommunen kan sende dette direkte inn selv til innreise@dsb.no.
 2. Kommuner med karantenehotell bes bidra til å oppfordre innreisende som benytter karantenehotell om å oppdatere reiseinformasjonen sin i systemet. Reisende som krysser av i innreiseregistreringen for at de skal i karantene på karantenehotell, trenger ikke lenger oppgi postnummer (oppdatering kommer i løpet av de nærmeste dagene). Derfor må dette oppdateres i etterkant og den reisende kan gjøre dette selv når de ankommer karantenehotellet og vet hvilken kommune de er i/hvilket postnummer de skal oppgi. Se mer i vedlegget. 

Les mer om Søknad om utvidet tilgang til reiseregistreringssystemet her (PDF, 676 kB) 

Les mer om Nasjonalt søk i saksbehandlerportalen her (PDF, 529 kB)

 

22. januar 2021

Vevelstad kommune sine retningslinjer for skjenkesteder:

Det blir skjenkestopp ved midnatt, og gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22:00. Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering.
Med matservering menes det at det i forbindelse med bestilling av alkohol må også nytes mat. Det er ikke tillatt å nyte bare alkohol.

 

18. januar 2021

Møte i lokalt beredskapsråd i dag. Dagens ordning forlenges. Ny vurdering tas 26. januar 2021.

 

15. januar 2021

 Krav om innreiseregistrering

Alle som kommer til Norge fra røde land/områder må registrere seg før de krysser grensen. Det gjelder også for norske statsborgere.

Reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.

Se mer informasjon og lenke til innreiseregistering her                                                                                               

 Se film på Facebook med informasjon om krav til registrering av reise for alle som skal reise til Norge, publisert av dsb - direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap.

https://fb.watch/2-O49j9qGQ/

 

4. januar 2021

Innføring av flere nasjonale smitteverntiltak


Selv om vi ikke har kjent covid-19 smitte i Vevelstad kommune vil kommunen innføre flere nasjonale smitteverntiltak fra 4. januar 2021.

For mer informasjon les her  (PDF, 86 kB)

 

21. desember 2020

Vevelstad kommune forbereder seg på gjennomføring av vaksinering mot Covid-19
Det nærmer seg mulighet for oppstart av vaksinering mot Covid-19 i Vevelstad kommune. Nøyaktig når vaksinene er klare og vaksineringen kan starte, vet vi ikke ennå. Vaksinen vil bli sendt ut i flere omganger og nøyaktig antall har vi ikke oversikt over ennå.

Kommunen har ansvar for å sørge for at alle målgrupper som oppholder seg i kommunen skal få tilbud om gratis vaksine. Vaksineringen består av to doser. Minimum 21 dager etter første dose skal andre dose settes. Full effekt av vaksinen inntrer 1 til 2 uker etter andre dose er gitt.

Vaksinasjon mot Covid-19 gis etter følgende prioritet:
1. Beboere ved Vevelstad sykehjem.
2. Hjemmeboende personer over 85 år med oppfølging fra hjemmetjenesten.
3. Personer over 85 år uten bistand fra kommunal hjelpetjeneste.
4. Personer over 75 år.
5. Personer over 65 år.
6. Personer under 65 år med risikofaktorer for alvorlig sykdom:
Diabetes, fedme, kronisk lungesykdom, nyresykdom, kreft, nedsatt immunforsvar eller hjerte-kar sykdom.
Vevelstad kommune vil sende ut innkalling med tilbud om vaksine etter gjeldende prioriteringsliste.

Personer med folkeregistrert adresse utenfor Vevelstad kommune, men som midlertidig oppholder seg her må ta kontakt med Vevelstad legekontor.
Det samme gjelder for personer under 65 år i risikogruppe, som har fastlege i en av våre nabokommuner.
Vi vil vaksinere alle som bor fast eller midlertidig i vår kommune. Dersom bosted er i Brønnøy med fastlege på Vevelstad - må dere forholde dere til egen bostedskommune.
Det vil fortløpende bli gitt oppdatert informasjon via kommunenes hjemmesider.

For mer informasjon om Koronavaksinasjon se

https://www.fhi.no/

27. november 2020

Kriseberedskapsmøte den 26.11.20 legger opp til at Allbrukshushallen og aula ved Vevelstad sentralskole stenges for arrangementer og aktiviteter fra uke 51 i år til 1. februar 2021.

Alle henvendelser med spørsmål rundt korona og arrangementer sendes til kommunens postmottak: post@vevelstad.kommune.no

 

09. november 2020

I Vevelstad har vi så langt ikke hatt en eneste positiv Covid 19-test!
Vi ber nå alle bidra i en dugnad slik at vi kan unngå smitteutbrudd i vår kommune.

Les mer her (PDF, 2 MB)

 

28. oktober 2020

Nye nasjonale og lokale innstramninger

Den nasjonale veileder er oppdatert med endringer i covid-19 forskriften: 

- nye karanteneregler for arbeidsreisende, les mer her

- nye regler for antall deltakere i private sammenkomster, les mer her

 

16. oktober 2020

Innholdet i innreisekarantenen i covid-19-forskriften – turister/besøkende i Norge

Helsedirektoratet ønsker med dette å informere landets fylkesmenn om følgende vurdering
knyttet til innholdet i reisekarantene etter covid-19-forskriften.

Bakgrunn


Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har fått henvendelser fra fylkesmenn, kommuner,
næringsdrivende og privatpersoner med spørsmål om innholdet i karanteneplikten ved innreise
til Norge. Det stilles blant annet spørsmål ved hva turister/besøkende kan foreta seg i Norge
innenfor rammen av karantenereglene. Spørsmålene har i hovedsak dreid seg om:
- Bosted – hva som er egnet oppholdssted, om turister/besøkene kan bo i "felleskarantene" som
for eksempel i hytter o.l
- Aktiviteter – om turister kan utføre aktiviteter som fiske, fjellvandring mv. mens de er i
karantene

 

25. september 2020

  

22. september 2020

Det er publisert ny anbefaling for serveringssteder (kap. 14)

«Serveringssteder med skjenkebevilling bør gjennomføre frivillig registrering av kontaktinformasjon til gjestene».

 

17. september 2020 

HDI (Helsedirektoratet) har kommet med endringer i covid-19 forskriften, gjeldende fra 14. september 2020.

Bl.a. om Testing, isolasjon, smittesporing og karantene

Les også nyheter på FHI (Folkehelseinstituttet), her.

 

10. september 2020

«I forbindelse med økt smitterisiko knyttet til kronaviruset bes alle ansatte å forholde seg til gjeldende nasjonale retningslinjer. De finnes på hjemmesider hos https://www.regjeringen.no/no/id4/, https://www.fhi.no/ og https://www.helsedirektoratet.no/.

Vurderer du som ansatt å reise innenlands i områder med høy smitte, eller utenlandsreise, må dette avklares med leder».

31. august 2020

PROSEDYRE COVID-19 TESTING

 • Pasienter som opplever symptomer på covid-19 / luftveissymptomer skal kontakte legekontoret på telefon 750 37100.
 • Pasienter med de aktuelle symptomer bes komme til eget lokale eller bli sittende i bil utenfor legekontoret for testing.
 • Sykepleier på legekontoret kommer ut til pasienten ikledd smittevernutstyr og tar test.
 • Testen blir så gjort klar til sending og sendes til Bodø ved neste postsending

19. august 2020

«I forbindelse med økt smitterisiko knyttet til kronaviruset bes alle ansatte å forholde seg til gjeldende nasjonale retningslinjer. De finnes på hjemmesider hos https://www.regjeringen.no/no/id4/, https://www.fhi.no/ og https://www.helsedirektoratet.no/.

Vurderer du som ansatt utenlandsreise, må dette avklares med leder».

10. juli 2020

Lenke til UDs reiseinformasjon finner du her

Lenke til Folkehelseinstituttets smittevernråd ved reiser

27. mai 2020

  

14. mai 2020

Vevelstad kommune åpner Rådhuset for besøkende fra 14. mai 2020 i tidsrommet fra kl. 10.00 – 14.00.

Publikum må i forkant gjøre avtale med den enkelte saksbehandler før konsultasjonen, og smittevernreglene (se under) skal følges.

 

4. mai 2020

Rådhuset og folkebiblioteket åpner for besøkende 

 

Åpning av Rådhuset i Vevelstad

Kriseledelsen i kommunen har i møte 30.4.2020 besluttet å åpne opp Rådhuset for besøkende fra mandag 4. mai 2020.

Besøkende, som har behov for konsultasjon, må på forhånd avtale tidspunkt for møtet direkte med saksbehandler,

Ved ankomst vil du bli hentet i foajeen av den du skal møte.

 

Renhold og avstand

Det er viktig at de nasjonale føringene overholdes, så som avstand minimum en meter, bruk av håndvask med såpe eller sprit. Er man forkjølet eller har annen antydning til sykdom, skal man ikke møte opp på Rådhuset, men heller ta samtale via telefon.

For øvrig kan man kontakte kommunen på hovednummeret 75038000 i tidsrommet 10.00-14.00, eller direkte til saksbehandler på telefonnumrene som er oppgitt på kommunens hjemmeside http://www.vevelstad.kommune.no/

 

Åpning av folkebiblioteket fra 4. mai 2020

Folkebiblioteket vil også være åpent for publikum fra og med 4. mai 2020.

Her er viktig at det inntil videre kun er maksimum fire besøkende samtidig, og at nasjonale føringer overholdes med tanke på renhold og avstand.

 

 

22. april 2020 - Råd om fritidsreiser innenlands

 

  

15. april 2020 - oppheving av lokale karantenebestemmelser, vedtatt av Vevelstad Formannskap

 

Klikk på denne teksten for å lese hele vedtaket. (PDF, 174 kB)

 

7. april 2020 - Påskehilsen

 

3. april 2020 - Ny forskrift utvidede karanteneregler i Vevelstad kommune, vedtatt av Vevelstad kommunestyre 2. april 2020

23. mars 2020 – hjelp til helsetjenesten

20. mars 2020 – Forbud om å bo på hytte utenom bostedskommune.

 

19. mars 2020 – Informasjon om hjelpetelefon.

18. mars 2020 – Ønske om å kartlegge frivillig helsepersonell.

For å sikre fortsatt god beredskap innen helse og omsorg i kommunen ber vi nå alle med helsefaglig bakgrunn/erfaring innenfor tjenesten, og personer som kan bidra på annet vis, kontakte konstituert helse- og omsorgsleder Agnethe Aarstrand.
Send SMS eller ring tlf. 90 26 47 04.
Vi takker hjertelig for alle bidrag - sammen blir vi sterke i en krevende situasjon.

17. mars 2020 – Hjelp til innkjøp for personer i karantene.

 

  

16. mars 2020 - Vedtak om utvidet karantenebestemmelser i Vevelstad kommune

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen i Vevelstad kommune mandag 16.03.20 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:Les fullstendig vedtak her (PDF, 160 kB)

 

16. mars 2020 - Bestemmelser rundt karantene

 
16. mars 2020 – lokale karantenebestemmelser

 

16. mars - Tilleggs info for Legekontoret, helsestasjon og psykiatri Vevelstad.

LEGEKONTORET:
Legetjenesten er under stort press i forbindelse med den situasjonen Norge er i nå. Folk oppfordres til å bruke legetjenesten med omhu. Akutte sykdommer og utredninger for alvorlige sykdommer prioriteres. Ta kontakt på telefon for avtaler og prøvetaking. IKKE KOM på legekontoret med mindre det er klarert på forhånd. Timebestillinger til årskontroller og forebyggende kontroller vil bli prioritert sist.

Følg fortløpende med på kommunens hjemmesider og FHI sine sider for Covid-19.

HELSESTASJON:
Vevelstad helsestasjon- og skolehelsetjeneste avlyser planlagte rutinekontroller, med unntak av oppfølging nyfødte og vaksinering. Avtalte samarbeidsmøter evalueres fortløpende og eventuelt gjennomføres med gjeldende forholdsregler, slik at det skal være trygt. Konstituert helsesykepleier er tilgjengelig på telefon 913 05 990 mandager, tirsdager og onsdager.

PSYKIATRITJENESTEN:
Vevelstad psykiatritjeneste har for tiden redusert kapasitet og betjenes per dags dato (16.03.20) av sykepleier Elin Vasseng. Det utføres individuelle konsultasjoner etter behov med gjeldende forholdsregler for at det skal være trygt. Det avtales fortløpende. Ved akutt sykdom ta kontakt med lege.

15.mars. 2020 – Forbud mot opphold på fritidseiendommer i kommunen.

Vevelstad kommune har innført forbud mot opphold på fritidseiendommer i anledning koronautbruddet. Forbudet gjelder personer som har fritidsbolig/hytte i kommunen, men er hjemmehørende i annen kommune.

14. mars 2020 – nye karantenebestemmelser for studenter og skoleelever.

Vevelstad kommunes kriseledelse har lørdag kveld vedtatt at studenter og skoleelever som kommer hjem fra studiesteder skal i karantene i 14 dager.

Dette gjelder alle studiesteder.

14. mars 2020 – oppfordring til å redusere sosialt samvær pga. Korona

Direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg: «Det er om å gjøre å være sammen med få folk slik at man kan holde avstand».

Helsedirektør Bjørn Guldvog kommer med en oppfordring til unge: «Jo flere dere tar på, på fest også, jo større risiko er det for å utbre smitten».

Guldvog tror de unge kan ta ansvar for at vi lykkes med å begrense smittespredning.

VI OPPFORDRER FOLK I ALLE ALDRE TIL Å TENKE SEG OM FØR ENHVER SOSIAL KONTAKT. SAMMEN VERNER VI OM DE MEST SÅRBARE I VÅRT SAMFUNN!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. mars 2020 – nye tiltak fra Vevelstad kommune:

Det blir vesentlig reduksjon av konsultasjonsvirksomhet på legekontoret inntil videre - som et tiltak for å begrense koronasmitte.

12. mars 2020 - Kommunal informasjon

Vevelstad kommune har tidligere iverksatt flere tiltak for å begrense smittespredning av Koronaviruset. Kommunen har i dag, 12. mars satt kriseberedskap. Kommunen hever beredskapsnivået, dette også i tråd med nasjonale helsemyndigheters bestemmelser.

Tiltak for Vevelstad kommune
· Beredskapsnivået heves. Det betyr blant annet at det opprettes kriseledelse i Vevelstad kommune.

· Skoler og barnehager stenges. Det samme gjelder kommunale tilbud som treningsstudio, dagaktivitetstilbud og «sosiale» tiltak i kommunal regi.

· Rådhuset stenger dørene for publikum, men har fortsatt telefon og mail åpen.

· Distriktsmobilen, som er en kommunal bestillingstransport tar ikke om bord personer med «luftveissymptomer», men kan frakte varebestillinger hjem til publikum.

· Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs stenges.

· Kurs og konferanser avlyses.

· Møter vurderes fortløpende.

· Det vil gå ut informasjon til alle kommunens innbyggere på SMS.

Situasjonen i Vevelstad kommune
Det er stor pågang hos kommunelegen, og vi ber om forståelse for at det kan ta tid før dere får svar. Sjekk gjerne Folkehelseinstituttets hjemmeside - www.fhi.no her finnes oppdatert informasjon og svar på mange type spørsmål.

 1. Har du spørsmål om smittesymptomer, reiseråd, tiltak mot smittespredning, gode hygienetiltak, karantene eller andre generelle spørsmål – ring Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015
 2. Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117. Telefon til Vevelstad legekontor er 750 37100
 3. Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113

I Vevelstad er flere personer satt i karantene, men det er ingen som har fått påvist korona-smitte blant de som er testet.

Skoler og barnehager
Vevelstad sentralskole, Visthus oppvekstsenter og Storbjørka barnehage stenger dørene fra 12. mars. Familier henstilles til å finne gode løsninger innenfor sine rammer, men slik at en også beskytter de som trengs å beskyttes mot viruset. Skolene må sikre at elevene får den opplæring de har krav på. Rektor er i dag i ferd med å klargjøre hvordan skolene skal kunne tilby hjemmeundervisning til elevene.

Noen virksomheter må opprettholdes for å ivareta foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten og andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Mer om helsedirektoratets pålegg og tiltak kan leses her:

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-har-vedtatt-omfattende-tiltak-for-a-hindre-spredning-av-covid-19

10. mars 2020:

Til kommuner og medlemmene av Fylkesberedskapsrådet

Oppdatert informasjon fra Fylkesmannen.

Helsedirektoratet har utvidet anbefalingene om hvem som skal holde seg hjemme for å bremse smittespredning. Kort fortalt gjelder dette alle personer som har vært i et område med vedvarende smitte i løpet av de siste 14 dagene. Tiltakene fra helsedirektoratet kan leses her:https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/forsterker-tiltakene-for-a-bremse-smittespredning

Områdene som er definerte som områder med vedvarende smitte oppdateres fortløpende. Folkehelseinstituttet har oversikt over disse områdene her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

I Nordland har det den siste uken vært vinterferie i skolen. Det er derfor nærliggende å anta at ansatte i din virksomhet eller skoleelever kan ha vært på vinterferie i Nord-Italia og kan ha blitt smittet av koronaviruset. Det er derfor viktig at disse ikke møter på jobb/skole i morgen for å hindre videre smitte. 

Områder med vedvarende smitte er under kontinuerlig vurdering. Ved en eventuell utvidelse til å gjelde andre land vil tiltaket med karantene ha tilbakevirkende kraft. Det betyr at personer som har vært på ferie i andre deler av Europa, og kommet hjem nå, kan bli bedt om å gå i karantene på et senere tidspunkt.

Informasjon for befolkningen

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på våre nettsider og på helsenorge.no. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.