KUNNGJØRING - Søknad om akvakultur i Vevelstad kommune

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:
Søknad om akvakultur i Vevelstad kommune i Nordland Søker: Akvafuture AS org. nr. 996 482 537

Søknaden gjelder: Arealendring Søkt størrelse: 2340

Lokalitet: 38057 Hamnsundet I

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 65º41,098` Ø 12º20,369` Midtpunkt flåte 1 N 65º41,036` Ø 12º20,255` Midtpunkt flåte 2 N 65º41,047` Ø 12º20,226`

Kontaktadresse: post@vevelstad.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Søknaden kan også leses ved å klikke på lenkene nedenfor. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.
 

Oversendelse av akvakultursøknad for offentlig utlysning og kommunal uttalelse (PDF, 181 kB)

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg (PDF, 671 kB)

Akvafuture 996482537 - Lokalitet 38057 Hamnsundet I - Forhåndsvarsel om pålegg om retting av feilplassering (PDF, 168 kB)

Inntegnet anlegg Hamnsundet, med fortøyninger i gjeldende arealplan for Vevelstad kommune. (PDF, 4 MB)

B-undersøkelse ved Hamnsundet I Vevelstad kommune, april 2020 (PDF, 3 MB)

Forundersøkelse ved Hamnsundet i Vevelstad kommune, april 2017 (PDF, 10 MB)

Vannstrømmåling ved Hamnsundet, Vevelstad, april-mai 2017 (PDF, 12 MB)

Inntegnet anlegg Hamnsundet, med fortøyninger i gjeldende arealplan for Vevelstad kommune_. (PDF, 4 MB)

Beredskapsplan - Teknisk svikt -  lukket anlegg (PDF, 460 kB)

Beredskapsplan - Sykdom og massedød (PDF, 487 kB)

Beredskapsplan - Rømming (PDF, 622 kB)

Beredskapsplan - Akutte utslipp (PDF, 331 kB)

Vedrørende permanente lokaliteter (PDF, 708 kB)

Havbunnskartlegging ved Hamnsundet, Vevelstad (PDF, 5 MB)

Risikovurdering IK AKVA (PDF, 3 MB)