Kurs for pårørende til personer med demens - vinter 2019

Brønnøysund arrangerer kurs for pårørende til personer med demens.

Hvis det er noen som er interessert i å delta så ta enten kontakt direkte.

Eller ta kontakt med Avdelingssykepleier Agnethe Aarstrand v/Vevelstad sykehjem.

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.