Kurs i lyngbrenning på Onøy

Målgruppe for kurset er aktive beitebrukere med dyr på beite i kystlynghei, grunneiere, brannvesen og landbruksforvaltning i området, og lokal befolkningen ellers. Man trenger ikke være bonde for å være med på lyngbrenning. Målsettingen er at alle skal få økt kunnskap om, og økt motivasjon for å bidra til skjøtsel av kystlyngheia gjennom forsvarlig lyngbrenning.

Kontaktpersoner for informasjon og påmelding:

marit.dyrhaug@nlr.no mobil: 481 74 811

thomas.holm.carlsen@nibio.no mobil: 934 99 413