Ledig verv i Konfliktrådet Nordland

Konfliktrådet har til oppgave å mekle mellom parter i en konflikt.
Dette gjelder både saker overført fra politiet og saker som partene selv henviser.
Ved mekling møtes partene på et nøytralt sted hvor de gis mulighet til å løse saken med bistand fra en mekler.
Mekling i konfliktråd er gratis og frivillig.

 
Søknadsskjema finner du ved å gå til Konfliktrådets hjemmeside, eller ved å klikke på denne teksten.
 

Søknadsfrist: 10.11.2020

 

For nærmere informasjon ta kontakt med
Iren Nilsen mob. 95 27 90 83 eller Kari Vik tlf. 91 51 91 55
E-post: post.nordland@konfliktraadet.no