Ledig verv i Konfliktrådet Nordland

Konfliktrådet har til oppgave å mekle mellom parter i en konflikt. Dette gjelder både saker overført fra politiet og saker som partene selv henviser. Ved mekling møtes partene på et nøytralt sted hvor de gis mulighet til å løse saken med bistand fra en mekler. Mekling i konfliktrådet er gratis og frivillig.

Klikk på denne lenken for mer informasjon (PDF, 51 kB)

Du finner søknadsskjema på vår nettside - www.konfliktraadet.no

Ny Søknadsfrist - 10.12.2020