Majavasstragediens Venner

Har du lyst til å være styremedlem i Majavasstragediens Venner styre?

Er du interessert henvend deg til:

Frank Wikene Rødal, mobil: 41697481

epost: post@rutedoktoren.no