Melding om søknadsfrist for søknad om tilskudd til tiltak på freda samiske kulturminner og kulturmiljø og tilskudd til samisk fartøyvern

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2021  fra Sametinget, gjennom ordningen

– Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer

- Fartøyvern

Søknadsfrist: 1.november 2020

 

Klikk for stort bildePrivate eiere av automatisk freda samiske bygninger kan nå søke tilskudd for 2021. Søknadsfristen er 1.november 2020. For flere opplysninger om tilskuddsordningen og søknadsskjema se Sametingets nettside.   

Bur og stabbur er en vanlig samisk bygningstype i de samiske bosettingsområdene. Her et staselig bur i Hattfjelldal, foto Sametinget

 

Klikk for stort bildeSamarbeid mellom eier og handverker er viktig når freda samiske bygninger skal settes i stand. På bildet: Eier Magnus  Varsi og handverker Arne Graven. Foto Sametinget.

 

 

Klikk for stort bildeEieren av dette stabburet-naustet i Tana har fått midler til årringdatering og istandsetting. Bygningen viste seg å være fra 1833, og er dermed en av de eldste samiske  bygningene i Finnmark. Foto Sametinget.

 

Klikk for stort bildeStort lokalt engasjement for kulturmiljøet på Skifte i Gratangen. Foto Sametinget.

 


 

– Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger

Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider:
https://www.riksantikvaren.no/les-om/tilskudd/#tilskudd-samiske-kulturminner
 

- Fartøyvern

Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.

Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider:
https://www.riksantikvaren.no/les-om/tilskudd/#tilskudd-fartoy

Tilskuddene gjelder for 2021

Søknadsfrist: 1.november 2020

 

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.

Lars-Børge Myklevold
Seniorrådgiver
lars.borge.myklevold@samediggi.no
+47 78 48 42 73

Kjartan Gran
Seniorrådgiver
kjartan.gran@samediggi.no
+47 78 48 42 84