Nettverksproblem?

Vevelstad kommune ber om at det tas kontakt med kommunen ved feil på kobbernettet

Kommunen har vært i kontakt med Telenor og bedt om at sanering av kobbernettet koordineres med utbygging av nytt bredbåndsnett i kommunen. Telenor har valgt å følge kommunens anbefaling og har derfor besluttet å utsette sanering inntil nye løsninger er på plass. Telenor vil understreke at skjer det feil på enkelte kobberaksesser i denne perioden, så vil det vurderes i hvert tilfelle om feilen rettes eller om kunden får tilbud om alternativ løsning basert på mobil.

Kommunen ber derfor innbyggerne om å ta direkte kontakt med kommunen, ikke Telenor, om de opplever feil på dagens nettverk. Om feil rapporteres individuelt til Telenor så kan dette bli sett på som en rekke enkelthendelser, og at det ikke blir sett i sammenheng med tidligere feil eller det som er uttalt fra Telenor i forbindelse med prosjektet.

 

Spørsmål i denne forbindelse kan rettes til

Prosjektleder Morten André Karlsen

Tlf: 750 38 065 - mobil 905 04 352

e-post: morten.karlsen@vevelstad.kommune.no

 

Vil du vite mer om kommunens fiberprosjekt, les mer her.