Om måser og måseegg - hva er lov?

Noen lurer på om måser som har slått seg til på taket kan jages og reir kan fjernes, mens andre lurer på reglene for sanking av egg.

Fylkesmannen i Nordland gjør her rede for lovverket som gjelder.

Trykk på denne linken