Oppheving kokepåbud

Kokevarselet for Vevelstad vannverk er nå opphevet.