Sjøbergmarsjen 2021

Kransnedleggelse av ordfører i Vevelstad ved krigsminnesmerket, Austerfjorden, i forbindelse med Sjøbergmarsjen den 7. august 2021. Marsjen er en minnemarsj som ble arrangert for første gang i 1984. Marsjen har som formål å lede oppmerksomheten tilbake til begivenheten under 2.verdenskrig. Den er til minne om de som falt og for folks vilje til innsats for fedrelandets sak. Marsjen går i det terrenget hvor motstandsfolk bar våpen og ammunisjon i 1942-44. Deres tro på at det arbeidet de var med på, tjente fredens sak, kostet hele 27 av dem livet i 1942-44.

Sjøbergmarsjen blir arrangert av Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) Sør-Helgeland. På gruppebildet vises fra høyre: Hans-Petter Pedersen , Ole Morten Pedersen, Ole Arnold Bønå, Torhild Haugann og Kurt Eirik Olsen.