Slamtømming på Vevelstad fra 5. juli 2021

Oppstart av slamtømming i dag 5. juli. De begynner i Andalsvågen og jobber seg nordover. Det blir sendt ut SMS i dag til de berørte. Hamnøya og Stokka/Visthus blir tatt senere.