Søknad om elgjakt i Laksmarka - år 2019 2021

Vevelstad kommune lyser ut elgjakt i Laksmarka i perioden 2019 – 2021. Søknadsfrist er satt til 1 juni 2019.

Søknaden skal skje på kommunens søknadsskjema og skal sendes til
Vevelstad kommune, Forvikveien 118, 8976 Vevelstad.
Søknaden må være på rådhuset innen 01.06 i året hvor jaktperioden starter. Det søkes om perioder på 3 år.