Søknad om tilskudd til brøyting av privat vei

Vevelstad kommune yter tilskudd til brøyting av privat vei for vinteren 2021/2022, etter søknad.

Søknadskriterier:

  • Vei til bolig med fast helårsbosetting.
  • Veilengde minimum 200 m.
  • Gjelder ikke for brøyting av avkjørsler, foran garasjer o.l.
  • Tildeling etter samlet vurdering, minstepensjonister er en prioritert gruppe.
  • Utbetaling etter brøytesesongen mot kvittering/bilag og bekreftelse på utført brøyting.

 

Søknadsfrist for ordningen er den 15.01.2022.

Her er søknadsskjema (PDF, 58 kB)