Stor skogbrannfare på Helgeland

Metereologisk institutt har sendt ut varsel om stor skogbrannfare, oransje farenivå, for Helgeland. 

Det anbefales å være svært forsiktig med bruk av åpen ild. Vegetasjon kan svært lett antennes og store områder kan bli berørt.

Varselet kan leses her: https://www.yr.no/farevarsel/

Iht. varslingsinstruks er kommunene i den berørte regionen viderevarslet av Fylkesmannen.

Det bes om at det følges med på værvarselet fremover https://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html