Styrking av kommunale næringsfond

Vevelstad kommune har fått overført 983 010 kroner til styrking av kommunale næringsfond for 2020. Midlene skal gå til kommuner som er særlig hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av covid-19. Kommunestyret har vedtatt en ramme på kr 300 000 til lokalt næringsliv, kr 300 000 til utviklingstiltak av kommunen, og kr 383 010 som overføres til neste år.

Søknadsfrist 1. juni 2021

Les mer her (PDF, 14 kB)

 

Søknad om økonomisk støtte fra Ekstaordinært Næringsfond Covid -19, må gjøres via:

www.regionalforvaltning.no

 

Kontaktperson Vevelstad kommune:

Lillian Solvang    Tlf: 970 63 284

lillian.solvang@vevelstad.kommune.no