Tilskudd til brøyting av privat vei

Søknadsfrist 15. januar 2021

 

Vevelstad kommune yter tilskudd til brøyting av privat vei for vinteren 2020/2021, etter søknad. Søknadskriterier er bl.a.:

  • Vei til bolig med fast helårsbosetting.
  • Veilengde minimum 200 m.
  • Gjelder ikke for brøyting av avkjørsler, foran garasjer o.l.
  • Tildeling etter samlet vurdering, minstepensjonister er en prioritert gruppe.
  • Utbetaling etter brøytesesongen mot kvittering/bilag og bekreftelse på utført brøyting.

 

Søknadsfrist for ordningen er  15.01.2021.

Søknadsskjema kan lastes ned her, (PDF, 56 kB) eller hentes på Rådhuset.