Trafikksikkerhetsmidler - vår 2018

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken!

Midlene tildeles til første halvår av 2018 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Frist for søknad er 10. mars 2018.

 

Ønsker dere og ha fokus på bedre trafikksikkerhet gjennom holdningsskapende arbeid?

Mer informasjon om dette kan leses på følgende lenker: