Trafikksikkerhetsutvalget - Informasjon og holdningsskapende midler

Frivillige organisasjonene gjør en betydelig innsats for trafikksikkerheten i Norge.

NFTU jobber spesielt med å nå tilstandsmålene satt i «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg».

 

Det er også mulig å søke om holdningsskapende midler med frist for vårhalvåret 10.03.18, mer informasjon om dette finnes her:

https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/lag-og-foreninger/trafikksikkerhet-holdninger.749588.aspx

Søknad der dere beskriver tiltaket dere ønsker å gjennomføre samt kostnadsoverslag sendes til silje.fisktjønmo@vegvesen.no.