Trollfjell UNESCO Global Geopark

Bli kjent med lokal geologi

Trollfjell UNESCO Global Geopark har plukket ut 18 interessante geosteder på Sør-Helgeland og Leka som kan besøkes denne sesongen. Her får man oppleve morenerygger, steinbrudd, gammel havbunnskorpe, jettegryter, rullesteinstrender, sanddyner og mye mer! Noen av geostedene kan nås med bil mens andre nås til fots og krever normal til god fysisk form.

Les mer info her. (PDF, 3 MB)

telltur.no ligger det oversikt over geoturene (merket GeoTur) inkludert kart, tur- og veibeskrivelse. Her kan publikum registrere turene sine og delta i turkonkurransen for 2019: Registrer minimum 5 geoturer og få Trollfjells smarte førstehjelpsveske!

 

Trollfjell UNESCO Global Geopark ønsker med dette å skape oppmerksomhet og interesse rundt lokal geologi. Den geologiske naturarven på Sør-Helgeland og Leka er helt spesiell og av internasjonal verdi. Geoparkens formål er å bidra til attraktivitet og verdiskapning ved å legge til rette for aktiviteter og opplevelser i verdensklasse basert på områdets unike geologiske historie og fenomener.