Utsatt feiing i Vevelstad

På grunn av tekniske problemer utsettes feiing i Vevelstad inntil videre.

Kommunen håper å være i gang med feiingen i løpet av oktober 2020.

Ved spørsmål ta kontakt med feierformann Beate Nyheim på tlf 912 46 303,
eller e-post beate.nyheim@bronnoy.kommune.no