Varsel om økt snøskredfare


Nivå: 4 - stor snøskredfare

Det er nå stor snøskredfare i store deler av Nordland, den 17. januar går den ned til faregrad 3 men fra og med den 18. januar vil det være faregrad 4 igjen for hele Nordland. Med det været som er meldt med mye nedbør og veksling mellom snø og regn så vil snøskredfaren være høy over tid.

Varsel for Helgeland