Vevelstad Folkebibliotek - Redusert åpningstid uke 32 - 34

Det blir litt redusert åpningstid på biblioteket uke 32 og 33 (5. - 16.august).

Uke 34 og 35 blir biblioteket stengt.

Dette grunnet ferie.