Vevelstad kommune sine retningslinjer for skjenkesteder:

Dette er gjeldende inntil videre, grunnet Covid-19.

Det blir skjenkestopp ved midnatt, og gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22:00. Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering.
Med matservering menes det at det i forbindelse med bestilling av alkohol må også nytes mat. Det er ikke tillatt å nyte bare alkohol.