Vevelstad sykehjem åpner opp for besøkende - oppdatert 04.juni 2020

SMITTEVERN VED BESØK PÅ VEVELSTAD SYKEHJEM

Besøk må avtales på forhånd

Besøk må avtales per telefon. I samtalen avtales det tidspunkt for når besøket skal skje.

TLF Vevelstad Sykehjem 90223074.

Rammer for besøket

Pga. At «1metersregelen fortsatt gjelder og smitteverntiltak må ivaretas vil besøket foregå på rommet til pasienten.

Det er anledning til å være inntil to besøkende pr gang.

Begrenset besøkstid på 1 t

Det blir ført besøkslogg

Personer med luftveissymptomer skal ikke komme på besøk.

Rutiner ved besøk

Besøkende blir tatt i mot ved inngang  av personalet og blir vist inn på rommet. Besøkende har ikke lov til å oppholde seg i fellesarealer.

Regler om avstand og håndhygiene må følges.

Det vil være mulig å ta med pasienter utendørs rundt sykehjemsområdet.

Pasientene kan ta imot gaver, blomster og lignende.

Hvis besøkende har med mat/drikke bør alle utføre håndhygiene før maten serveres.

Besøkende skal utføre håndhygiene før og etter besøket.