Vevelstad sykehjem åpner opp for besøkende - oppdatert 4. juni 2020

SMITTEVERN VED BESØK PÅ VEVELSTAD SYKEHJEM

Besøk må avtales på forhånd

Besøk må avtales per telefon. I samtalen avtales det tidspunkt for når besøket skal skje.

Tlf: Vevelstad sykehjem 902 23 074.

Rammer for besøket

Pga. at  " 1 meters regelen" fortsatt gjelder, og smitteverntiltak må ivaretas, vil besøket foregå på rommet til pasienten.

Det er anledning å være inntil to besøkende pr gang.

Begrenset besøkstid på 1 time.

Det blir ført besøkslogg.

Personer med luftveissymptomer må ikke komme på besøk.

Rutiner ved besøk

Besøkende vil bli tatt i mot av personalet ved inngang og vist inn på rommet. Besøkende har ikke lov til å oppholde seg i fellesarealer.

Regler om avstand og håndhygiene må følges.

Det vil være mulig å ta med pasienter utendørs rundt sykehjemsområdet.

Pasientene kan ta imot gaver, blomster og lignende.

Hvis besøkende har med mat/drikke bør alle utføre håndhygiene før maten serveres.

Besøkende skal utføre håndhygiene før og etter besøket.