Frivilligsentralen


  

 

Velkommen til Vevelstad Frivilligsentral

 

Et møtested hvor frivilligheten skal gis plass til å vokse!

Midt i bygda, midt i samfunnet!

 --------------------------------HVA  SKJER----------------------------------

 

*** Se på aktivitetskalenderen for en aktuell oversikt over aktiviteter i Vevelstad ***

(har du noe som skal legges inn på kalenderen, ta kontakt med Beate Andorsen  

på mail: beate.andorsen@vevelstad.kommune.no  eller telefon 75 03 80 65)

 

 

 Handlevogna

Med jevne mellomrom skal en frivillige besøke de eldre på sykehjemmet med butikkvarer. Slik at de få kjøpt seg noe godt, utenom det vanlige.

Kan du tenke deg å ta denne artige jobben på deg?

 

 Skatehall

Et par initiativtakere har lyst å få etablert en skatehall. De kan gjerne få litt hjelp med gjennomføring av det praktiske, blant annet innredningen. Har du peiling på skating, eller bare lyst å hjelpe til?

 

         Motocrossbane

I samarbeid med idrettslaget prøver noen engasjerte å få en motocrossbane på plass. Etter undersøkelse har det vist seg at det er mange barn/ungdommer og voksne som gjerne ønsker seg en sånn bane. Til det trenger de et område hvor selve banen skal etableres. De kan tenke seg litt kupert utmark som de vil leie eller kjøpe.

Har du et område som kan egne seg til dette?

 

 

 

 

 

 

 

.

--------------------- HVA  GJØR  FRIVILLIGSENTRALEN ------------------

 

Bor det en frivillig i deg uten å være brukt?

Er dere et lag eller ei forening og trenger prosjekthjelp, koordinering, drahjelp eller inspirasjon?

Har du/dere gode ideer for frivillig innsats, men er usikker på start og framdrift?

 

Vevelstad frivilligsentral kan hjelpe med:

- å finne samarbeidspartnere

- å være inngangsport til det offentlige

- å være behjelpelig med prosjektarbeid

- å være koordinator

- å være samtalepartner og møteplass

 

Men frivilligsentralen har mer å styre med. Blant annet Distriktsmobilen, kinoteket og dansen. Vi kan også være behjelpelig med utfylling av reiseregninger. Og så er det mulig å leie vårt lokale til møter, gratis.

Ellers finnes det masse annet frivilligsentralen skal ta tak i. Vi skal få i gang besøkstjenester, særlig rettet mot de eldre. Vi vil gi ungdommer en stemme ved å etablere et ungdomsråd, samt at vi vil blåse nytt liv i ungdomsklubben. Vi vil bruke vårt lokale til et fast møtested for alle som har lyst på en kopp kaffe og en prat.

Over tid kommer det sikkert mer frivilligsentralen kan være en viktig støttespiller i.

Følg med på «Hva Skjer» for en aktuell oversikt!

 

Har du planer, kan du tenke deg å stille opp som frivillige, eller trenger du frivillig innsats?

Nøl ikke, ta kontakt! Så slår vi av en prat og ser på muligheter og løsninger sammen.

 

Velkommen til Vevelstad frivilligsentral!

 

 

------------------------------------ KONTAKT -------------------------------

 

Kontaktperson:       Michelle Heere

Åpningstider:          Mandag til fredag kl.09.00-14.30

Besøksadresse:     Gamle fiskeindustrien i Vevelstad

Postadresse:          Rådhuset, 8976, Vevelstad

Telefon:                 979 41 573

E-post:                  frivev@vevelstad.kommune.no

 

 

 

 

Vevelstad kommune står som eier av sentralen. Sentralen organiseres med årsmøte, eget styre og daglig leder. Årsmøtet skal være åpent for alle brukere av sentralens tjenester og andre interesserte, disse har møte-, tale- og forslagsrett.

Styret består av fem medlemmer. Årsmøtet skal velge to representanter, med varamedlemmer, fra frivillige lag og foreninger. Vevelstad kommune utnevner tre styremedlemmer, med vara. Årsmøtet skal også velge ei valgnemnd på tre personer.

 

 

 
Sist oppdatert den 08.mar.2013


Tips en venn Skriv ut