Bålbrenning

 

Fra 1. januar 2016 gjelder endrede regler for bålbrenning. Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all annen utmark uten tillatelse fra kommunen Dette på grunn av faren for skog-, gress- og lyngbranner.

 

 

Kommunene kan gjennom lokal forskrift fravike bålforbudet, dersom lokale forhold tilsier det. Ved spesielt stor brannfare kan kommunene innføre forbud mot å gjøre opp ild i bestemte områder også utenfor tidsrommet 15. april – 15. september.

Det er imidlertid tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Se også :

Brannloven

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn - se spesielt § 3

 

 

 

Bråtebrann / Bråtebrenning
Bråtebrenning og halm-grasbrenning bør unngås av helse- og miljømessige årsaker.

 
Sist oppdatert den 30.jun.2017


Tips en venn Skriv ut