Barnevern

Vevelstad kommune kjøper barneverntjenesten fra Brønnøy kommune.

 

Barneverntjenestens telefonnummer : 750 12 000 eller 750 38 000

 

NAVkontoret kan ta imot henvendelser som videreformidles til Brønnøy kommune.

 

 

 

Nettside med info om Barnevernet.

Tidligere i år ble nettressursen barnevernet.no opprettet for alle som jobber innen/ studerer eller ønsker informasjon om barnevernet i Norge.
Denne siden drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og kvalitetssikres av en referansegruppe bestående av representanter fra KS, NOBO, Landsforeningen for Barnevernsbarn, Norsk Fosterhjemsforening, Barneombudet (assosiert medlem) og Ski barneverntjeneste. På nettstedet vil studenter og fagmiljø o.a. innen barnevern ha muligheten til å benytte seg av en samlet plattform med tilgang til bl.a forskning innen barnevernsfeltet, relevant statistikk og gjeldende lovverk fra Lovdata.

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut