Barnevern

Vevelstad kommune kjøper barneverntjenesten fra Brønnøy kommune.

 

Barneverntjenesten har kontordager i Vevelstad på følgende dager  i  2012:

 
16. mai - 1. juni - 15. juni - 29. juni - 13. juli
 
Kontoret betjenes av Hilde Kristensen.
 
Barneverntjenestens telefonnummer : 750 12 000 eller 750 38 000
 

NAVkontoret kan ta imot henvendelser som videreformidles til Brønnøy kommune.

 

 

 

Nettside med info om Barnevernet.

Tidligere i år ble nettressursen barnevernet.no opprettet for alle som jobber innen/ studerer eller ønsker informasjon om barnevernet i Norge.
Denne siden drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og kvalitetssikres av en referansegruppe bestående av representanter fra KS, NOBO, Landsforeningen for Barnevernsbarn, Norsk Fosterhjemsforening, Barneombudet (assosiert medlem) og Ski barneverntjeneste. På nettstedet vil studenter og fagmiljø o.a. innen barnevern ha muligheten til å benytte seg av en samlet plattform med tilgang til bl.a forskning innen barnevernsfeltet, relevant statistikk og gjeldende lovverk fra Lovdata.

 
Sist oppdatert den 13.apr.2012


Tips en venn Skriv ut