Breibånd og mobildekning i Vistenfjorden

I løpet av høsten og vinteren har NetCom bygd nye mobile basestasjoner på Visthus og på Nonshaugen i Ausen, samt montert en repeater (forsterker) på eksisterende mast ved Bønå. Kraftlaget har bygd linje for leveranse av strøm til sendermastene, og alt teknisk utstyr for å starte sending kom på plass i løpet av januar i år.

 

Det eneste som pr i dag gjenstår er leveranse fra Telenor av sendesignal med tilstrekkelig kapasitet. Ut fra bestillingen til Telenor av 7. nov. 2012 har de ikke klart sin leveranse til NetCom innen fristen som var satt, og har nå kommet med ny dato, 8. mars. NetCom arbeider med Telenor for å få framskyndet denne datoen.

 

Senderne er finansiert som et spleiselag mellom breibandsmidler fra Kommunal- og regionaldepartementet (gjennom Nordland fylkeskommune), Vevelstad kommune og utbyggeren NetCom. De statlige midlene er øremerket til breibandsdekning, så den mobiltelefondekningen vi får i tillegg kan sees på som ren bonus. Utbygging til kun mobiltelefonnettet er ikke berettiget statlig støtte.

 

Mobildekningen vil være 3G på langtrekkende frekvenser i 900 båndet. Mobiltelefoner med kun GSM, eller gamle 3G telefoner uten støtte for 900 båndet vil ikke få dekning gjennom denne utbyggingen. Derimot kan alle nye 3G telefoner og mobile datamodem som selges og er solgt minst de siste 3-4 år brukes. I tillegg må bruker ha et abonnement som benytter NetCom sine basestasjoner. Iflg NetCom har Telenor full anledning til å montere sendere i de etablerte mastene, men det er usikkert om de ønsker å gjøre dette.

 

Senderen på Nonshaugen skal hente signaler fra Telenor sin kiosk i Ausen. Her må det både være en kopling mellom kiosken og senderen på Nonshaugen, samt at kapasiteten fram til Telenors kiosk i dag er for dårlig. Kapasiteten skal oppgraderes til 8 Mbit (4 x 2 Mbit).

 

Senderen på Visthus skal hente signaler fra senderen på Mindland. Denne er i dag på 2 Mbit, og skal også oppgraderes til 8 Mbit (4 x 2 Mbit). I følge NetCom kan de ikke starte sendingen herfra før Telenor har levert tilstrekkelig kapasitet fra Mindland.

 

Det er beklagelig at dette ikke var på plass innen utgangen av januar slik avtalen var, men vi regner med at sambandet er på plass med tilstrekkelig kapasitet i begynnelsen av mars. Det vil da bli en ny verden, i og med at alle fastboende, de aller fleste hytter/fritidshus, samt båter i hele fjordområdet vil få dekning både for breiband og for mobiltelefoni.

 

Vevelstad 12.02.2013

Ronald Bjøru
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut