Byggesak

På nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) finner du det meste av informasjon og veiledning som du trenger for å utføre ulike tiltak f.eks. bygging av hus, fritidsbolig, garasje, støttemur. Informasjon om nabovarsling og behovet å søke. Klikke på følgende lenker for mer informasjon og veiledning:

Lurer du på om det du har tenkt til å bygge på din eiendom oppfyller bestemmelsene for å være unntatt fra søknadsplikt? Den nye veiviseren "Bygg uten å søke" hjelper deg å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen:

HUSK: Når du har satt opp en garasje, tilbygg eller annen bygning som er unntatt søknadsplikt, så må du gi beskjed til kommunen slik at det du har bygget blir tegnet inn i kommunens kartdata. Informasjon om hvordan du kan melde fra finner du her:

 

Lover og forskrifter (Lovdata):

Byggesaksblanketter (DIBK)

 

Bygg og bevar

Dette er et program opprettet av Klima og miljødepartementet i samarbeid med Byggenæringens Landsforening.

Skal bidra til at eldre bygninger blir brukt, forvaltet, satt i stand og utviklet på en god måte.

 

 

Har du noen flere spørsmål kontakt kommunen på tlf 75 03 80 00. 
Sist oppdatert den 02.jun.2017


Tips en venn Skriv ut