Fiberutbygging i Vevelstad kommune

Kommunens mål med prosjektet er at alle beboere i kommunen skal kunne knytte seg til fibernettet.

Administrasjonen vil få presentert en grov-kalkyle med kostnadsanslag for de forskjellige områdene i kommunen. Tilbakemeldingen vi har fått i dag er at alle områder, inkludert opsjoner, kommer inn under tilskuddsrammen. Vi venter fremdeles på en grovkalkyle som kan legges frem til Kommunestyret sammen med illustrasjoner av traséer. Etter at dokumentene er lagt frem til Kommunestyret skal det være en gjennomgang av dokumentene med Telenor, og da har kommunen fire uker på å benytte seg av opsjonsområdene.

Prosessen videre vil være:

18.12.19 – Referatssak i Kommunestyret: Informasjon om grovkalkyle, traséer m.m.

Før 31.12.19 – Administrasjonen: Gjennomgang av Innsendte dokumenter med Nordix/Telenor.

Mottatt tilbud vedrørende gravearbeid, og samtaler med entreprenør gjennomføres. Tilbud settes opp mot grovkalkylen til Telenor og det utarbeides en komplett sammenstilling av tilbudet.

4 uker etter gjennomgang med Telenor/Nordix – Kommunestyret må ta endelig stilling til opsjonsområdene etter møtet i sammenheng med pris på graving.

Ifølge Nordix vil alle kunne få hastighetene 75-500 Mbps, samt tilbud på T-we. Trykk på linken under for ytterligere informasjon om produktmuligheter.

Telenors kundetilbud

Etter hvert vil det bli opprettet en kundeportal, men dato for dette er enda ikke fastsatt av Telenor. Her vil kundene kunne bestille hvilke produkter de vil ha, og dette vil bli en kundeoversikt som vil være utgangspunktet for arbeidet videre.

Vi vil motta traséer fra Nordix, men dette er ikke endelige arbeidstegninger. Endelige arbeidstegninger blir utarbeidet av Nordix etter dialog med administrasjonen og ressursgruppen.

Skjema for gravetillatelse kan lastes ned her (PDF, 15 kB)

Kontaktinformasjon til arbeidsgruppene (XLSX, 13 kB)