Infomøte om Sentrumsplanen 20.august kl 19.30

Presentasjon av utkast til sentrumsplan i Vevelstad kommune

Sentrumsplanen skal dekke området fra Rådhuset til Vevelstadgården. langs Fylkesvei 17, samt aktivitetspark foran skolen.

Sentrumsplan skal bidra til stedsutvikling og forskjønning, skape et hyggelig sentrumsområde og møtested for alle, gi tryggere områder rundt skole og barnehage, legge til rette for sosialt samvær og fysisk aktivitet, og friste reisende til å stoppe opp.

Overlandskapsarkitekt Nina M. Karlsø fra LandArk AS deltar.

Planutkast finner du på denne lenken: www.vevelstad.kommune.no.

Enkel servering!

Alle er hjertelig velkomne, store som små!