Forskrifter til høring

Gjelder lokal forskrift om særskilte brannobjekter - høringsfrist 22.februar 2017

Vevelstad formannskap vedtok i møte 13.01.2017, PS 7/2017 og PS 8/2017 å legge forslag til følgende 2 forskrifter ut på høring:

 

Lokal forskrift om særskilte brannobjekter - om tilsyn med bygninger, områder, virksomheter, m.m., Vevelstad kommune, Nordland.

og

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg, Vevelstad kommune, Nordland

 

Forskriftene er utarbeidet i forbindelse med at Vevelstad kommune har signert ny avtale om kjøp av brannverntjenester fra Brønnøy kommune. Det nye samarbeidet omfatter kommunene Vevelstad, Brønnøy og Vega. Spørsmål til forskriftene kan rettes til saksbehandler, Bjørnar Aarstrand:

bjornar.aarstrand@vevelstad.kommune.no

 

Høringsdokumenter:

1.Lokal forskrift om særskilte brannobjekter - om tilsyn med bygninger, områder, virksomheter, m.m., Brønnøy kommune, Nordland.

2.Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg, Vevelstad kommune, Nordland

 

 

Høringsfrist er satt til 22. februar 2017. Uttalelser kan sendes enten på e-post til post@vevelstad.kommune.no eller per post til Vevelstad kommune, Forvikveien 118, 8976 Vevelstad.

 
Sist oppdatert den 21.apr.2017


Tips en venn Skriv ut