Høring - Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Vevelstad kommune 2017 - 2025

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Vevelstad kommune 2017 - 2025

Komité for oppvekst og kultur har den 9. oktober 2017 vedtatt forslag til Kommunedelplan "Kulturminner i Vevelstad".

Formålet med kommunedelplanen ” Kulturminner i Vevelstad” er å ha oversikt, sikre kunnskap og være er redskap for prioritering av hvilke kulturminner som skal bevares for fremtiden.

Forslag til "Kulturminner i Vevelstad" legges ut på høring i en -1- måned fra dags dato..

Forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Vevelstad kommune 2017-2025 kan leses her

Eventuelle innspill må være hos kommunen innen 13. november 2017.
Sist oppdatert den 13.okt.2017


Tips en venn Skriv ut